Steeds meer maaltijdbezorgers betrokken bij verkeersongeval

In de huidige tijd waarin men niet uiteten kan in verband met alle coronamaatregelen, wordt er meer dan ooit eten besteld. Dit betekent meer maaltijdbezorgers op de weg.

Omdat deze bezorgers vaak jong zijn en nog niet beschikken over een rijbewijs, worden ze met de e-bike op pad gestuurd. Het kan voorkomen dat ze hiermee bij een verkeersongeluk betrokken raken met letselschade. Gemiddeld vindt er wel twee keer per week een ongeluk plaats waarbij een maaltijdbezorger betrokken is. Vaak is er dan recht op een schadevergoeding. Maar wat als de bezorger zelf schade veroorzaakt aan een ander?

E-bike

Een e-bike is voor werkgevers de ideale oplossing. Werknemers hebben zo geen bromfietsrijbewijs nodig en ook als je jonger dan 16 bent mag je op een elektrische fiets bezorgen. Ook is een WA-verzekering hierbij niet verplicht.

Aansprakelijkheid

Als je betrokken raakt bij een verkeersongeluk en daarbij schade oploopt, heb je als bezorger mogelijk recht op een schadevergoeding van de werkgever en/of van de veroorzaker van het ongeval.

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever moet ervoor zorgen dat de elektrische fiets die je tijdens werktijd gebruikt veilig is. Waren bijvoorbeeld je remmen niet goed of je banden niet veilig, dan zal in veel gevallen worden geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk is. Daarnaast kan er aansprakelijkheid van de werkgever bestaan als hij niet heeft gezorgd voor een deugdelijke verzekering tegen schade van bezorgers die zij lijden in het verkeer tijdens het werk.

Aansprakelijkheid andere veroorzakende verkeersdeelnemer

Een andere verkeersdeelnemer die een fout maakt waardoor een bezorger schade lijdt kan aansprakelijk zijn op grond van 185 Wegenverkeerswet, waardoor er minimaal 50% van de schade moet worden vergoed, ook als de bezorger eigenlijk meer dan 50% eigen schuld heeft aan de schade. Dit geldt alleen als de e-bike moet worden gezien als een fiets.

Een e-bike wordt echter alleen gezien als gewone fiets als de elektromotor geen groter vermogen heeft dan 250 watt en de trapondersteuning stopt bij 25 km/u. Als er van deze voorwaarden geen sprake is, wordt e-bike in principe als een motorvoertuig aangemerkt. Artikel 185 Wegenverkeerswet is dan niet van toepassing.

Als de e-bike als motorvoertuig kan worden aangemerkt ben je onder andere verplicht om een helm te dragen, de fiets te verzekeren en bovendien is artikel 185 van de Wegenverkeerswet niet op jou van toepassing.

Nog steeds kan een andere verkeersdeelnemer aansprakelijk zijn als die een verkeersfout heeft gemaakt, maar in dat geval kan je ook méér dan 50% eigen schuld tegengeworpen krijgen als de schade ook mede door jou zelf is veroorzaakt.

Schade veroorzaakt aan anderen dan de maaltijdbezorger

Als een bezorger met een e-bike van het bedrijf iemand aanfietst, waarbij schade ontstaat, biedt de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever soms dekking omdat schade veroorzaakt in het verkeer kan zijn uitgesloten van dekking. Het slachtoffer kan dan wel de mogelijkheid hebben om de werkgever zelf aansprakelijk te stellen op grond van artikel 6:170 BW of artikel 6:171 BW.

Arbeidsovereenkomst met maaltijdbezorger?

Veel maaltijdbezorgers werken op basis van een zzp-overeenkomst, dus (zogenaamd) als zelfstandige. Het gerechtshof Amsterdam heeft echter geoordeeld dat deze zzp-overeenkomst gewoon als arbeidsovereenkomst moet worden gezien. De koeriers hebben dan ook de rechten die bij een arbeidsovereenkomst horen. In dit geval zouden deze bezorgers dus eventueel ook in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding van de werkgever op grond van artikel 7:658 en 7:611 BW.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

bezorger op fiets in het verkeer bij artikel over aansprakelijkheid en schadevergoeding bij ongeval maaltijdbezorger
Menu