Installatiefout waterontharder geen constructiefout. Lekkage gedekt onder verzekering.

Is een lekkage door een verkeerd geïnstalleerde  waterontharder een plotseling optredend defect in de zin van de verzekeringsvoorwaarden?

Lekkage na plaatsing waterontharder

Consument heeft een opstalverzekering gesloten voor zijn woonhuis. Consument besluit in de kelder een waterontharder te laten plaatsten. Na plaatsing ontstaat er een lekkage en consument vraagt om dekking onder zijn opstalverzekering voor de geleden schade van ruim € 80.000,–. De verzekeraar weigert dekking met een beroep op de verzekeringsvoorwaarden (de “Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering – Van Buiten Komende Onheilen PW/VBO-1211”).

Plotseling optredend defect?

De verzekeraar stelt dat de lekkage niet is gedekt omdat geen sprake is van een ‘plotseling optredend defect’ en mocht daar al sprake van zijn, dan is dat het gevolg van een constructiefout of van slecht onderhoud, hetgeen is uitgesloten van dekking.

De geschillencommissie van het KiFiD stelt vast dat de lekkage in relatief korte tijd is ontstaan en dat er een losgescheurde bevestigingsmoer was aangetroffen. Daaruit maakt de geschillencommissie op dat kan worden gesproken van een plotseling optredend defect en dat de schade dus in beginsel is gedekt onder de verzekering.

Installatiefout is geen constructiefout en ook geen slecht onderhoud

De geschillencommissie oordeelt vervolgens dat de waterontharder zelf functioneerde, waardoor geen sprake kan zijn van een constructiefout (of uitvoeringsfout). Dat de waterontharder op de waterleiding was aangesloten met een starre in plaats van een flexibele verbinding moet worden gezien als een installatiefout (en dus niet als een constructiefout). Dat sprake zou zijn van slecht onderhoud is niet gebleken. Het te hard aandraaien van de bevestigingsmoer kan in elk geval niet als zodanig worden gekwalificeerd.

De opstalverzekeraar wordt daarom verplicht het bedrag aan schade met rente te betalen aan de consument. Lees hier de volledige uitspraak: KiFiD 8 juli 2019 (Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-480).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu