Tarief

Het uurtarief is vanaf 1 januari 2023 € 275,– exclusief btw. De btw is 21%. Er zijn geen aanvullende kosten zoals ‘kantoorkosten’. Mocht een derde partij moeten worden ingeschakeld, zoals een deurwaarder of een medisch adviseur, dan worden die kosten aan u doorberekend. Dat geldt ook voor kosten in verband met een procedure zoals het griffierecht van rechtbanken of de kosten van getuigen of deskundigen. Voordat dergelijke kosten worden gemaakt zal dat eerst met u worden besproken.

Maximum

Als de zaak zich er voor leent zal met u kunnen worden afgesproken wat de maximale bij u in rekening te brengen kosten zullen zijn. Zo weet u altijd van te voren waar u aan toe bent. U kunt dan beter inschatten wat in uw zaak de mogelijke scenario’s kunnen zijn.

Vrijblijvende kennismaking

Salva Schaderecht ontmoet u graag en helpt u graag op weg. Deze eerste kennismaking is natuurlijk altijd gratis. U vertelt waar u mee zit en ik laat weten of ik u kan helpen en hoe ik dat zal doen. Ik vertel u wat u allemaal kunt verwachten, hoe lang het zal duren en wat het zal kosten.

Vooraf duidelijkheid over de totale kosten

Tijdens de eerste kennismaking of kort daarna krijgt u meteen duidelijkheid over de verwachte totale kosten. Zo weet u van te voren waar u aan toe bent. De kosten zullen achteraf nooit een verassing zijn.

Gratis juridische hulp bij letselschade

In letselschadezaken is de dienstverlening van Salva Schaderecht gratis. Dat komt omdat de kosten van juridische hulp moeten worden vergoed door de tegenpartij of diens verzekeraar. Dit geldt voor zaken waarin aansprakelijkheid is erkend, dus waarin de verzekeraar van de tegenpartij heeft laten weten dat er aansprakelijkheid is. In deze zaken stuurt Salva Schaderecht de rekening direct naar de verzekeraar van de tegenpartij.

No cure no pay

Een zaak behandelen op basis van no cure no pay betekent dat er alleen een rekening wordt gestuurd als de zaak wordt gewonnen. De regels voor de advocatuur staan het behandelen van zaken op basis van no cure no pay niet toe, tenzij het gaat om een letselschadezaak. Als er bijvoorbeeld discussie is over de aansprakelijkheid, dan kan Salva Schaderecht de zaak behandelen op basis van no cure no pay. Met u zal eerst worden besproken of de zaak zich daarvoor leent.

Rechtsbijstandverzekering

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben, dan heeft u verschillende mogelijkheden om op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een eigen advocaat in te schakelen of om een extern bindend advies te vragen (second opinion). Lees hier meer over dit ‘recht op de vrije advocaatkeuze’. Met u kan ik kijken of die mogelijkheid ook voor u bestaat en of ik eventueel op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar aan de slag kan.

Gefinancierde rechtsbijstand

Salva Schaderecht behandelt alleen in uitzonderlijke gevallen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (op basis van een toevoeging). Mocht u aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand, maar daar desondanks vrijwillig van willen afzien, dan kan Salva Schaderecht u uiteraard gewoon bijstaan.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op voor een gratis eerste kennismaking. Ik bespreek met u de mogelijkheden en de kosten.

Menu