Blogs, nieuws en meer. Salva Schaderecht schrijft regelmatig blogs over aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht. Ook recente rechtspraak en relevant nieuws wordt belicht. Lees hieronder de blogs. Op de hoogte blijven? Meld u  aan voor de nieuwsbrief (onderaan de homepage).

Storm en verzekering

Een foto van een omgevallen en ontwortelde boom bij een juridisch artikel over stormschade en verzekering.
Zomerstormen kunnen flinke schade veroorzaken. Zo ook in de eerste week van juli dit jaar. Volgens een eerste schatting van…
Lees verder

Smartengeldcalculator

logo verbond verzekeraars bij artikel over directe schadeafhandeling
Het Verbond van Verzekeraars heeft de Smartengeldcalculator ontworpen die na een pilot nu wordt aangeboden aan alle aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars…
Lees verder

Onderverzekering

Bij het afsluiten van een verzekering moet onder meer de hoogte van de verzekerde som worden bepaald. De verzekerde som…
Lees verder

Deelgeschilprocedure bij letsel

advocaat in toga die bef om doet
Naar de rechter bij letselschade? In een letselschadezaak proberen de betrokken partijen, het slachtoffer en de aansprakelijke partij (diens verzekeraar),…
Lees verder

Stuiting van verjaring

foto van een klok bij het artikel over stuiting en verjaring
Bij het maken van afspraken tussen partijen hebben partijen vaak aanspraken ten opzichte van elkaar waarvan partijen de nakoming ervan…
Lees verder

De Richtlijn Licht Letsel

tekening van hand met pleisters
De Richtlijn licht letsel geeft een richtlijn voor de afhandeling van lichte letselschade. Met licht letsel wordt bedoeld: letsel dat…
Lees verder

Wat is shockschade?

onscherpe foto van verkeer in de nacht
Shockschade is de schade die u zelf lijdt doordat u hebt moeten meemaken hoe een ander, het slachtoffer, ernstig letsel…
Lees verder
Menu