Peter van Huizen

nullSinds 2011 is Peter advocaat, gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht. Peter treedt op voor letselschadeslachtoffers, particulieren en bedrijven.

In 2021 heeft Peter de Grotius Personenschade succesvol afgerond (cum laude). Dit is de specialisatie opleiding  op het gebied van letselschade en overlijdensschade.

Peter is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Het kantoor

In 2019 heeft Peter een nieuw advocatenkantoor opgericht, Salva Schaderecht. Tegenwoordig treedt Peter uitsluitend op voor letselschadeslachtoffers, verzekerden en andere particulieren en bedrijven die te maken hebben met vraagstukken rond aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht. Het kantoor is gevestigd aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, maar Peter helpt cliënten door het hele land.

Waarom Peter van Huizen?

Dankzij zijn achtergrond weet Peter hoe andere partijen die bij uw zaak betrokken zijn naar de zaak zullen kijken, zoals verzekeraars en misschien later een rechter. Hij weet ook wat er nodig is om uw zaak op een juiste wijze te presenteren, zowel aan de tegenpartij als aan een rechter.  Door zijn achtergrond en ervaring voorziet Peter op welke punten weerstand van de verzekeraar kan worden verwacht en hoe die kan worden voorkomen of weggenomen. Dat leidt tot een sneller en soepeler traject naar de beste oplossing.

Achtergrond

Peter is afgestudeerd in het Nederlands Privaatrecht en het Internationaal Publiekrecht. Peter studeerde af op een internationaal verzekeringsrechtelijk vraagstuk. Tijdens zijn studie werkte Peter als jurist in de rechtbank Amsterdam. Daar zat hij iedere week als griffier zittingen bij en schreef hij mee aan de uitspraak van de rechter.

Vanaf 2011 was Peter advocaat bij Dirkzwager legal & tax in Arnhem, op de sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering, één van de grootste schadesecties van Nederland. Peter specialiseerde zich in dat vakgebied en stond verschillende verzekeraars bij, maar ook bedrijven en particulieren.

Ruime (proces)ervaring

Bij Dirkzwager heeft Peter volop en succesvol rechtszaken gevoerd door het hele land, zowel bij rechtbanken als in hoger beroep. Iedere soort procedure binnen het schaderecht kwam aan bod: de gewone bodemprocedures, kort geding, getuigenverhoren, benoeming van deskundigen, deelgeschilprocedures en het vorderen van schade in strafzaken.

Een aantal spraakmakende zaken voor letselschadeslachtoffers, waarvoor Peter zich heeft ingezet, hebben standgehouden bij de Hoge Raad. Het ging bijvoorbeeld om het recht van een verkeersslachtoffer zich te beroepen op een voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst uit 1986. Of om de werkgeversaansprakelijkheid van een kerk voor een vrijwilliger die een ernstig ongeval was overkomen tijdens zijn werkzaamheden voor die kerk.

Door zijn ervaring binnen de rechtbank en in het veelvuldig procederen voor verschillende partijen, waaronder verzekeraars, weet Peter wat een verzekeraar of een rechter van een cliënt verwacht om de zaak te kunnen behandelen en op te lossen. Onnodige discussie en onbegrip over en weer kan daardoor worden voorkomen. Ook kan Peter beter anticiperen op vragen van de rechter en op standpunten en verweren van de verzekeraar.

Deze ervaring is ook nuttig als het gaat om alle andere partijen die bij een zaak over aansprakelijkheid, letselschade of verzekering betrokken kunnen zijn. Peter is bijvoorbeeld bekend met medisch adviseurs, medisch deskundigen, verkeersongevallenanalisten, arbeidsdeskundigen en allerlei andere experts, die in de praktijk regelmatig worden ingeschakeld. Peter weet welke deskundige voor welke zaak geschikt is. Ook heeft Peter jarenlang kennisgenomen van de inzet van tientallen andere letselschade advocaten en andere belangenbehartigers, hetgeen inzicht geeft in de vraag welke strategie op weerstand stuit en welke eerder tot resultaten leidt.

Doceren en publiceren

Peter geeft als docent regelmatig les aan letselschadejuristen die optreden voor letselschadeslachtoffers en aan schadebehandelaars werkzaam bij verzekeraars, die letselschadezaken behandelen. Peter doet dit onder andere voor de Leergang Personenschade van NIBE-SVV en voor de juridische opleidingen van Sdu en OSR.

Daarnaast publiceert Peter regelmatig blogs en artikelen in vakbladen. Peter is ook vaste medewerker en auteur voor het vakblad VAST, het praktijkgerichte blad voor Verzekering, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht.

Publicaties:

 • Geen al te hoge eisen aan het bewijs van het causaal verband. Of in de praktijk juist wel?GAVscoop jaargang 26, nummer 1, juni 2022, Opiniekolom GASTscoop.
 • Verzekeringnemer is vermist of overleden. Hoe en aan wie doet de verzekeraar dan belangrijke mededelingen?VAST 2021 / N-006, 12 februari 2021, annotatie.
 • De mogelijk beperkte werking van een dekkingsbeperking,’ VAST 2020 / N-0040, 1 oktober 2020, annotatie.
 • De opzetclausule in lagere rechtspraak sinds het ‘Shaken Baby-arrest’,’ VAST 2020 / N-0037, 15 september 2020, annotatie.
 • De Hoge Raad over de verjaring van een regresvordering vanwege samenloop van verzekeringen,’ VAST 2020 / N-0029, 5 juni 2020, annotatie.
 • De betekenis van de term ‘in een vlaag van acute waanzin’ in de overlijdens­risicoverzekering,’ VAST 2020 / N-0019, 17 maart 2020, annotatie.
 • Geen hoger beroep tegen deelgeschilbeslissing over verstrekken medische informatie,’ VAST 2020 / N-0004, 15 januari 2020, annotatie.
 • De patiëntenkaart-discussie als deelgeschil. Een nog weinig benutte mogelijkheid‘, PIV-Bulletin 2, juni 2018, artikel.
 • Whiplash en de zin en onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures,’ PIV-Bulletin 2, april 2017, p. 1, artikel.
 • Bezoek van Young Insurance aan de Letselschadekamers van de Rechtbank en het Gerechtshof Den Haag‘, PIV-Bulletin 4, oktober 2015, p. 14, verslag.
 • Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast?PIV-Bulletin 1, februari 2015, p. 9, artikel.
 • Kabel- en leidingschade. De hoofdlijnen uit 6 jaar jurisprudentie‘, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, nr. 5/6 december 2014, p. 204-211.

Betrokken in de letselschade- en verzekeringspraktijk

Peter is actief  betrokken bij de schadepraktijk. Als lid en sponsor van verschillende brancheverenigingen, maar ook als docent en auteur van blogs en artikelen.

 

Logo van de Vereniging van Letselschade Advocaten waar Peter van Huizen lid van isChris Deacon speaks at the PEOPIL annual conference 2019

Contact

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letsel en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht | peter@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, The Netherlands.

Menu