Advocaat verzekeringsrecht

Advocaat peter van huizen met dossier op de trap in het advocatenkantoor salva schaderecht

Dreigt er een conflict met de verzekeraar?

U sloot de verzekering omdat u uit was op zekerheid en duidelijkheid. Toch kan het contact met de verzekeraar soms juist leiden tot méér zorgen. Het duurt lang en u weet niet wat uw juridische en financiële positie is.

Salva Schaderecht helpt u verder

Wordt uw claim afgewezen? Heeft u een vraag over verzekeringen of wilt u gewoon op weg worden geholpen? Salva Schaderecht helpt u door:

 • Te adviseren over en begeleiden van de verzekeringsclaim
 • De verzekeraar te overtuigen van het gelijk van de verzekerde
 • Voor de verzekerde een rechtszaak te beginnen of een klacht in te dienen
 • Ondersteuning te bieden bij het opstellen van contracten
 • Mee te denken over allerlei vragen over verzekering.

Advocaat verzekeringsrecht

Het is verstandig als u zich in een vroeg stadium laat bijstaan door een advocaat verzekeringsrecht. U wordt dan op tijd geadviseerd over uw rechten en gewaarschuwd voor valkuilen. Zo weet u wat u wél en wat u niet moet doen.

Het is aan te raden om u juridisch te laten bijstaan in uw (dreigende) conflict met de verzekeraar. Een advocaat  gespecialiseerd in het verzekeringsrecht kan u tijdig wijzen op de mogelijkheden en de risico’s. Daardoor wordt de kans groter dat uw (dreigende) conflict met de verzekeraar niet hoeft uit te lopen in een vaak langdurige procedure bij de rechter of bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD).

Uw advocaat kan zich wenden tot de verzekeraar om uw situatie onder de aandacht te brengen en om te benadrukken waar u recht op hebt. Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar dan alsnog overstag gaat. Ook dan is de zaak opgelost zonder gang naar de rechter.

Contact

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

advocaat verzekeringsrecht peter van huizen aan de telefoonConflict met de verzekeraar

Meestal worden verzekeringsclaims afgehandeld zonder veel moeilijkheden en naar tevredenheid van beide partijen.

Maar dat is zeker niet altijd het geval. Over talloze onderwerpen kan een conflict ontstaan tussen de verzekeraar en de verzekerde. Deze conflicten zien meestal op één of meer van de volgende situaties.

 • De gebeurtenis zou niet zijn verzekerd,
 • Discussie over de uitleg van polisvoorwaarden,
 • De polisvoorwaarden zouden zijn geschonden,
 • De verzekerde zou iets niet of niet op tijd hebben gemeld,
 • De verzekerde zou iets hebben verzwegen,
 • De verzekeraar wil een te laag bedrag uitkeren,
 • U bent het niet eens met de expert van de verzekeraar,
 • Er hebben zich risicoverzwarende omstandigheden voorgedaan,
 • Er zou sprake zijn van verzekeringsfraude,
 • Er is discussie over uitkering van de herbouwwaarde, verkoopwaarde of sloopwaarde.

Dit is slechts een greep uit de vele mogelijke conflicten met verzekeraars.

Bij een conflict met de verzekeraar zijn er meerdere mogelijke oplossingen. Door tussenkomst van een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht kan de zaak worden opgelost en kunt u krijgen waar u recht op heeft.

Dat resultaat kan vaak buiten de rechtszaal worden bereikt, maar niet altijd.

Naar de rechter?

Mocht een procedure toch nodig zijn, dan legt uw advocaat u de zaak voor aan de rechter of aan de geschillencommissie voor verzekeringsrecht (KiFiD).

Peter van Huizen heeft ruime ervaring als advocaat verzekeringsrecht en heeft sinds 2011 veelvuldig geprocedeerd door heel Nederland. Peter van Huizen heeft ook lange tijd opgetreden voor verzekeraars waardoor hij u nog beter van dienst kan zijn en waardoor hij kan anticiperen op verweren en standpunten van verzekeraars.

Contact

Heeft u een vraag aan een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem contact op om kennis te maken en om  vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu