Onderverzekering

Bij het afsluiten van een verzekering moet onder meer de hoogte van de verzekerde som worden bepaald. De verzekerde som is het hoogste bedrag wat aan schadevergoeding uitgekeerd kan worden. Als de verzekerde som bijvoorbeeld is bepaald op €200.000, dan wordt er ook maximaal €200.000 uitgekeerd.

Of zaken voldoende zijn verzekerd, hangt van de verzekerde som af. Komen de verzekerde som en de waarde van de verzekerde zaken met elkaar overeen, dan is er sprake van een voldoende verzekering. De verzekerde som kan eerst voldoende zijn, maar doordat er later meer zaken of duurdere zaken bij zijn gekomen kan de verzekerde som te laag zijn. Als de verzekerde som te laag is, dan wordt gesproken van onderverzekering.

Gevolgen van onderverzekering

Wanner zich een schade voordoet bij voldoende verzekering, krijgt de verzekerde de schade die hij lijdt in beginsel volledig vergoed. Als er sprake is van onderverzekering ten tijde van een schadevoorval, dan is het gevolg dat bij een volle schade niet meer dan de verzekerde som wordt uitgekeerd en dat bij een gedeeltelijke schade de schadevergoeding naar evenredigheid van hetgeen te weinig is verzekerd, wordt verminderd. De verzekeraar is dan ingevolge 7:958 lid 5 slechts gehouden tot vergoeding naar rato van de betaalde premie. Een deel van de schade komt dan dus voor rekening van de verzekerde.

Schade aan onderverzekerde zaak

Als een onderverzekerde zaak beschadigd is, wordt slechts een deel van de schade vergoed. Uitkering van de schade wordt dan berekend naar evenredigheid van hetgeen het bedrag van de verzekerde som lager is dan de waarde.

Uitkering = verzekerde som/werkelijke waarde x schadebedrag

Voorbeeld

Stel je hebt je inboedel voor € 100.000 verzekerd. Je tv valt en is niet meer te herstellen. De waarde van de tv is € 2.000. Bij het melden van de schade blijkt de werkelijke waarde van je inboedel eigenlijk € 200.000 in plaats van € 100.000.

De uitkering wordt dan volgens de formule: € 100.000/€ 200.000 x € 2.000 = € 1000. De overige €1.000 zul je dus zelf moeten betalen.

Tussenpersoon

Assurantietussenpersonen hebben jegens de verzekeringnemer een zorgplicht ten aanzien van onderverzekering. De assurantietussenpersoon moet in het kader van zijn zorgplicht voorkomen dat een beroep van de verzekeraar op onderverzekering kan slagen. De tussenpersoon kan aansprakelijk zijn als de onderverzekering het gevolg is van de geschonden zorgplicht jegens de verzekeringnemer. De tussenpersoon moet een actieve houding aannemen door bij het aangaan van de verzekering de juistheid van de gegevens te controleren en periodieke de bestaande verzekeringsovereenkomsten in zijn portefeuille te controleren. Bovendien heeft de tussenpersoon een informerende en controlerende functie. Een schending van de zorgplicht wordt echter niet meteen aangenomen als er nog geen sprake is van een contractuele verhouding tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringnemer.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu