Huishoudelijke hulp bij letselschade

Als u gewond bent (letsel hebt) waarvoor een ander aansprakelijk is, dan dient alle schade als gevolg daarvan te worden vergoed. Dat geldt ook voor de schade die u lijdt doordat u zelf niet meer (volledig) in staat bent tot het verrichten van huishoudelijk werk.

Het kan voorkomen dat u door het opgelopen letsel zelf geen huishoudelijke taken in en om het huis meer kunt verrichten. Er is dan een mogelijkheid tot hulp door bijvoorbeeld vrienden of familie of een betaalde hulpkracht.

Huishoudelijke hulp of klussen in en rond het huis?

Bij de vergoeding van kosten voor huishoudelijke hulp gaat het echt alleen om het huishouden en niet ook om klussen en onderhoud van het huis en de tuin. Dit laatste noemt met ‘zelfwerkzaamheid’.  Ook daarvoor bestaan richtlijnen ter vergoeding van de kosten voor het inschakelen van anderen voor het doen van klussen en onderhoud. Klik hier om naar het artikel te gaan over verlies zelfwerkzaamheid.

Het artikel hieronder gaat alleen over de vergoeding van de kosten voor huishoudelijke hulp bij letselschade.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking en hoe hoog zijn de bedragen?

Met de term ‘huishoudelijke hulp’ wordt bedoeld de huishoudelijke ondersteuning door derden zoals schoonmaken, boodschappen doen, koken, etc. Verzorgende en verplegende taken vallen hier niet onder. De kosten voor hulp in de huishouding kunnen in beginsel op de aansprakelijk gestelde partij worden verhaald mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De te verrichten werkzaamheden zijn noodzakelijk.
  • Het onvermogen om de taken zelf te verrichten wordt veroorzaakt door het letsel als gevolg van een ongeval, mishandeling of medische fout.
  • U verrichte de werkzaamheden vóór het ongeval, de mishandeling of medisch fout wél zelf.
  • De te verhalen kosten voor het verrichten van de werkzaamheden zijn redelijk.

Ook schadevergoeding kosten huishoudelijke hulp bij licht letsel?

De ernst van het letsel hoeft niet in de weg te staan aan het recht op schadevergoeding. Ook bij licht letsel kan een schadevergoeding worden verkregen, mits het urenuitval in de huishouding van het slachtoffer door het letsel aannemelijk kan worden gemaakt.

Ook als deze werkzaamheden door gezinsleden, familieleden of vrienden van het slachtoffer worden opgevangen betekent dit niet dat er geen recht op een schadevergoeding bestaat. Het slachtoffer kan door het letsel dat is veroorzaakt door het ongeluk of medische fout immers zelf de taken niet meer verrichten.

Hoe hoog is de vergoeding voor de kosten voor huishoudelijke hulp?

Het recht op schadevergoeding heeft de hoogste rechter in Nederland gesteld op een maximum van de kosten die gemaakt zouden moeten worden als hier een professionele kracht voor ingeschakeld zou moeten worden. Ook moet het normaal en gebruikelijk zijn in de situatie waarin het slachtoffer zich bevindt, dat het slachtoffer een professionele kracht inschakelt om de huishoudelijke taken uit te voeren.

Richtlijn Huishoudelijke Hulp van de Letselschaderaad

De letselschaderaad heeft een richtlijn opgesteld voor hulp van derden (zie de tabel hieronder) Onder de richtlijn valt alle huishoudelijke ondersteuning zoals hierboven in de definitie is beschreven. Klik hier om naar de volledige richtlijn te gaan.

De bedragen uit de richtlijn gelden voor een periode van drie maanden en worden als volgt berekend:

Normbedrag volgens mate van beperking x Bijdrage in het huishouden (vóór het ongeval).

Bij continuering van de hulp voor de drie maanden daarna geldt in beginsel een uurtarief van € 10,–.

Het letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij (diens verzekeraar) kunnen in onderling overleg beslissen om de normbedragen ook voor deze drie maanden te hanteren.

Na zes maanden is de tweede termijn verlopen en betaalt de verzekeraar een ‘redelijke vergoeding’.

Tabel vergoeding kosten huishoudelijke hulp Letselschaderaad

 

 

 

 

 

 

 

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van wasknijpers bij artikel over huishoudelijke hulp bij letselschade
Menu