Vergoeding van verlies zelfwerkzaamheid door letsel (klussen in en om het huis)

Als u letsel hebt opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, dan dient alle schade als gevolg daarvan te worden vergoed. Dat geldt ook voor de schade die u lijdt doordat u zelf niet meer (volledig) in staat bent om te klussen in en om het huis.

Het kan voorkomen dat het slachtoffer na het oplopen van letsel door een ongeval of medisch ongeluk klussen in en rond het huis zoals schilderen, tuinonderhoud of een verbouwing niet meer zelf kan doen en moet uitbesteden. Het kan dan mogelijk zijn om de meerkosten op de aansprakelijk gestelde partij te verhalen.

Verlies zelfwerkzaamheid of huishoudelijke hulp?

Verlies zelfwerkzaamheid gaat echt om het klussen en onderhoud en wordt dus onderscheiden van de kosten voor huishoudelijke hulp. Voor de kosten  voor huishoudelijke hulp die een slachtoffer moet maken omdat hij/zij dat door het letsel niet meer (volledig) zelf kan bestaan er aparte richtlijnen. Klik hier om naar het artikel over de kosten voor huishoudelijke hulp te gaan.

De rest van dit artikel gaat enkel over de schade van een letselschadeslachtoffer doordat hij/zij niet meer (volledig) in staat is om zelf te klussen in en rond het huis.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

Als het duidelijk is dat het slachtoffer zonder het opgelopen letsel de werkzaamheden zelf verricht zou hebben kunnen arbeidskosten van klussen in en om het huis op de aansprakelijke partij worden verhaald, maar materiaalkosten vallen hier bijvoorbeeld niet onder.
De letselschaderaad heeft drie categorieën gemaakt om de definitie van ‘klussen in en om huis’ te verduidelijken:

  • Reparatiewerkzaamheden in een aan een woning
  • Schilderwerken in en aan een woning. Hier vallen ook de activiteiten behangen of het aanbrengen van wandbekleding onder.
  • Hieronder valt ook het onderhoud van paden, terrassen, schuren en schuttingen.

Het is belangrijk dat het slachtoffer bewijs kan aanleveren en aannemelijk kan maken dat hij de werkzaamheden zelf had uitgevoerd als er geen sprake van letsel was geweest. Daarbij is het vooraf voorleggen van offertes van klussen aan de aansprakelijkheidsverzekeraar van belang. Zo kan vooraf overleg plaatsvinden over de redelijkheid van de kosten en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Ook is het belangrijk om nota’s te bewaren als er mensen zijn ingehuurd voor het verrichten van de werkzaamheden.

Door de aansprakelijkheidsverzekeraar kan worden bepaald dat de kosten niet redelijk zijn. Dan zal de verzekeraar de kosten niet of niet volledig vergoeden. Voor het vergoeden van hulp van familie of vrienden van het slachtoffer is in overleg met de verzekeraar van de tegenpartij een redelijke vergoeding vast te stellen. Het is daarbij ook belangrijk dat goed wordt bijgehouden wie de werkzaamheden heeft verricht, wanneer hij dat heeft gedaan en hoeveel uren hierbij gemoeid waren.

Ook schadevergoeding zelfwerkzaamheid bij licht letsel?

Ook bij licht letsel kan een schadevergoeding zelfwerkzaamheid worden verkregen. Het bedrag dat het slachtoffer kan ontvangen hangt echter af van in hoeverre het slachtoffer is beperkt in zijn zelfwerkzaamheid door het letsel. De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid drukt de mate van beperking uit in vaste percentages van 25, 50. 75 of 100 procent. Dit percentage is uiteindelijk de maatstaaf voor de hoogte van de schadevergoeding per jaar voor het slachtoffer.

De letselschaderichtlijn Zelfwerkzaamheid

De Letselschaderaad heeft voor het vergoeden van klussen in en rond het huis een richtlijn opgesteld, de zogenoemde Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid (zie tabel hieronder). Klik hier om naar de volledige richtlijn te gaan.

Hierin zijn vaste bedragen opgenomen over de vergoeding.

Er wordt in deze richtlijn een onderscheid gemaakt tussen een eigen woning en een huurwoning.
Bij een huurwoning mag er namelijk vanuit gegaan worden dat de grote reparatiewerkzaamheden voor rekening van de verhuurder komen. De huurder hoeft slechts kleine werkzaamheden zoals schilderen, behangen en andere kleine werkzaamheden te verrichten. Bij een eigen woning komen alle reparatieklussen voor rekening van de eigenaar.

tabel 1 letselschaderaad zelfwerkzaamheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabel 2 letselschaderaad zelfwerkzaamheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovendien wordt er bovenop de richtlijn onderscheid gemaakt tussen verschillende type woningen.

 

tabel 3 letselschaderaad zelfwerkzaamheid

 

 

 

 

 

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van twee mensen die het huis hebben geverfd bij artikel over verlies zelfwerkzaamheid door letsel
Menu