Advocaat letselschade

advocaat peter van huizen voor rechtbank met dossier en toga

Schadevergoeding voor letselschade?

Als u gewond bent geraakt door een fout van een ander, dan heeft u letselschade waarvoor u een schadevergoeding kan claimen. Wie kunt u voor die fout aansprakelijk stellen? En hoe hoog moet die schadevergoeding zijn?

Een letselschade advocaat helpt slachtoffers die gewond zijn geraakt en waarvoor een ander aansprakelijk is. Een letselschade advocaat zorgt dat de schade wordt vergoed door de aansprakelijke persoon, het aansprakelijke bedrijf of de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Salva Schaderecht helpt u verder

Met uitgebreide kennis en ervaring begeleidt het advocatenkantoor Salva Schaderecht u door het schaderegelingstraject met als doel een zo goed mogelijk resultaat. Salva Schaderecht helpt  u met:

 • Advies en begeleiden bij de letselschadeclaim
 • Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 • Onderhandelen over de schadevergoeding
 • Het voeren van een procedure bij de rechter

Bekijk de video

thumbnail over letselschade advocaat

Letselschade advocaat

Het is verstandig als u zich in een vroeg stadium laat bijstaan door een letselschade advocaat. U wordt dan op tijd geadviseerd over uw rechten en gewaarschuwd voor valkuilen. Zo weet u wat u wél en wat u niet moet doen. Als advocaat gespecialiseerd in letselschade helpt Peter van Huizen u verder.

Peter van Huizen in het kort:

 • Advocaat sinds 2011
 • Lid van de LSA (Vereniging Letselschade Advocaten)
 • Oprichter Salva Schaderecht
 • Docent aansprakelijkheidsrecht en letselschade
 • Medewerker ‘VAST’, juridisch vakblad  voor aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Peter van Huizen heeft uitgebreide ervaring als letselschade advocaat. In die hoedanigheid heeft hij ook jarenlang veelvuldig geprocedeerd in rechtbanken en gerechtshoven door heel Nederland.

Contact

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

letselschadeadvocaat peter van huizen aan de telefoon

Of lees verder

Lees hieronder meer over vergoeding van letselschade en hoe een letselschade advocaat daarbij kan helpen.

 1. Advocaat of letselschadebureau?
 2. Soorten letselschadezaken
 3. Het schadevergoedingstraject stap voor stap
 4. Geschillen en oplossingen

1. Advocaat of letselschadebureau?

Een letselschade advocaat kan meer voor u betekenen dan letselschade juristen of experts die geen advocaat zijn. Dat komt omdat zij niet alle procedures mogen voeren in de rechtszaal. Zij zullen uw zaak eerder uit handen moeten geven. Een letselschade advocaat heeft wél die proceservaring en daardoor meer mogelijkheden uw zaak op te lossen. Lees hier een uitgebreid artikel over de verschillen tussen een letselschade advocaat en andere belangenbehartigers die geen advocaat zijn.

Bovendien maakt het voor u qua kosten geen verschil. Dat komt omdat de aansprakelijke partij die kosten moet vergoeden. De rekening gaat daarom direct naar de aansprakelijke partij of de aansprakelijkheidsverzekeraar. Lees hier meer over de kosten in letselschadezaken.

2. Soorten letselschadezaken

De talloze soorten letselschadezaken zijn grofweg te onderscheiden in drie categorieën: ongevallen, medische fouten en misdrijven.

Ongevallen

De meest voorkomende letselschadezaken zijn het gevolg van ongevallen. Dat zijn voornamelijk ongevallen in het verkeer en ongevallen op het werk (bedrijfsongevallen). Als iemand anders een verkeersregel heeft overtreden waardoor het ongeval is ontstaan, dan is er aansprakelijkheid.

Voor ongevallen op het werk is de werkgever altijd aansprakelijk, tenzij die werkgever aantoont dat aan alle zorgplichten voor de veiligheid op het werk was voldaan.

Daarnaast zijn er talloze andere ongevallen waarvoor aansprakelijkheid kan bestaan. Een gevaarlijke situatie in stand laten kan tot aansprakelijkheid leiden (gevaarzetting), onvoorzichtig handelen, maar ook het bezitten van onroerend goed of andere goederen leidt tot aansprakelijkheid als die gebrekkig zijn en er daardoor ongevallen ontstaan.

Lees meer over:

Medische fouten

Een andere categorie is een letsel als gevolg van een medische fout. Door een fout van een arts of een andere medische behandelaar ontstaat letsel en schade. Is er een fout gemaakt die leidt tot aansprakelijkheid en is de schade daarvan het gevolg? Voor het antwoord op die vragen zal vaak een onderzoek door een onafhankelijk medisch deskundige nodig zijn.

Geweld

Is er sprake van een misdrijf zoals een mishandeling en loopt u letsel op? Dan is de dader niet alleen strafbaar, maar ook civielrechtelijk aansprakelijk. Er bestaan dan verschillende mogelijkheden om een schadevergoeding te eisen. Dat kan zowel in de strafzaak als in een aparte civiele zaak.

3. Het schadevergoedingstraject stap voor stap

Aansprakelijk stellen

De weg naar een schadevergoeding begint met een aansprakelijkstelling. Bij een aanrijding of een ongeval op het werk is het meestal duidelijk wie de aansprakelijke partij is en waar die is verzekerd. In andere gevallen is dat minder eenvoudig.

Soms zijn er ook meerdere partijen aansprakelijk. Soms blijkt een partij failliet of niet meer te bestaan. Soms is het een buitenlandse partij.

Is de juiste partij gevonden, dan zal die partij aansprakelijk gesteld moeten worden. Daarna zal blijken of die partij is verzekerd en ook dekking heeft.

Bewijs voor aansprakelijkheid

Of een tegenpartij aansprakelijk is hangt af van alle feiten en omstandigheden van het geval. Het is belangrijk dat die feiten en omstandigheden kunnen worden aangetoond.

Zorg daarom dat bewijs niet verloren gaat. Verzamel foto’s of video’s van de situatie en verzamel verklaringen van getuigen zoals omstanders, bijrijders of collega’s. Leg die verklaringen schriftelijk vast. Hoe eerder die verklaringen zijn vastgelegd, hoe minder bewijs verloren gaat. Soms duren letselschadezaken jaren lang en dan zullen getuigen zich niet meer zo veel herinneren.

Soms zijn er beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s of een dashcam, of er is een proces-verbaal of een ongevallenanalyse van de politie, of een rapport van de arbeidsinspectie (inspectie SZW).

Erkenning aansprakelijkheid of rechtszaak?

Als de tegenpartij of de verzekeraar vrijwillig erkent aansprakelijk te zijn, dan kunt u door naar de volgende stap: het in kaart brengen van de schade die vergoed moet worden.

Als aansprakelijkheid door de tegenpartij of de verzekeraar wordt afgewezen, dan is eerst een oordeel van de rechter nodig. Er zal dan een rechtszaak moeten worden gevoerd over de vraag of de tegenpartij aansprakelijk is. Als de rechter oordeelt dat de tegenpartij aansprakelijk is, dan kunt u verder met het in kaart brengen van de schade. Dat kan in dezelfde rechtszaak, maar dat kan ook zonder rechtszaak in overleg met (de verzekeraar van) de tegenpartij.

Schade in kaart brengen

Bij het in kaart brengen van de schade staat het volgende principe centraal: de schadevergoeding moet het slachtoffer in financiële zin weer brengen in de situatie zoals die zou zijn als het slachtoffer geen ongeval was overkomen.

Door het letsel heeft het slachtoffer allerlei kosten moeten maken die er anders niet waren, zoals medische kosten die niet worden gedekt door uw ziektekostenverzekeraar en het eigen risico. Denk ook aan reiskosten naar het ziekenhuis of behandelaars zoals revalidatie of fysiotherapie en bijvoorbeeld parkeerkosten. Denk ook aan kosten voor het inschakelen van hulp in het huishouden en kosten voor het inschakelen van een advocaat of andere deskundigen. Ook als u kosten maakt zonder nut, zoals een fitnessabonnement terwijl u daar vanwege het letsel geen gebruik van kunt maken, dienen die kosten te worden vergoed.

Uiteraard dient een beschadiging aan auto of fiets, kleding en andere zaken te worden vergoed.

Door uw letsel kunt u misschien tijdelijk of langdurig niet meer werken, waardoor u geen inkomen heeft.

Daarnaast geeft de wet u een recht op een smartengeldvergoeding als compensatie voor pijn en leed. Dat noemt men immateriële schade.

Schadeposten letselschade

Hieronder staan enkele veel voorkomende schadeposten:

Medisch beoordelingstraject

Het in kaart brengen van de schade kan in veel zaken in één oogopslag, maar in meer complexe letselschadezaken kan het soms wel jaren in beslag nemen. In die zaken is er meer nodig om de gevolgen van een letsel inzichtelijk te krijgen. Zorgt het letsel voor blijvende beperkingen? Is er als gevolg van die beperkingen arbeidsongeschiktheid? Welke mate?

Om dit te onderzoeken is het soms nodig dat één of meer deskundigen naar uw situatie kijken, zoals bijvoorbeeld een medische specialist of een arbeidsdeskundige. Dit noemt men het medisch beoordelingstraject.

Medisch adviseurs

Uw advocaat laat zich gedurende dat traject adviseren door een eigen medisch adviseur. De verzekeraar van de tegenpartij heeft ook een eigen medisch adviseur. Soms komt er ook een arbeidsdeskundige aan te pas om het slachtoffer te begeleiden bij re-integratie en bij het zoeken naar een oplossing voor de uitval van het slachtoffer in zijn eigen onderneming.

Bewijs van het letsel

Verzamel bewijs van het letsel en de gevolgen daarvan, zoals brieven van uw huisarts en andere specialisten of behandelaars en resultaten van medische onderzoeken.

Bewijs van de schade

Zorg ook dat u de schade later nog kan aantonen. Dat zal moeten aan de hand van loonstroken, resultaten van uw onderneming vóór en na het ongeval, bonnen en facturen van gemaakte kosten, foto’s van beschadigde eigendommen, e-mails en andere correspondentie over bijvoorbeeld annuleringen. Bewaar deze bewijzen.

Bezoek tegenpartij

Om de schade in kaart te brengen zal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij vaak een bezoek willen brengen aan het slachtoffer. Het is verstandig als uw eigen advocaat daarbij aanwezig is.

Het bezoek wordt meestal gebracht door een ‘schaderegelaar’. Dat is iemand in dienst van een schaderegelingsbureau, in opdracht van de verzekeraar, of iemand direct in dienst van de verzekeraar.

Van het bezoek maakt de schaderegelaar een rapportage. Die rapportage betreft een inventarisatie van uw situatie vóór en na het letsel: de thuissituatie, uw werk, andere activiteiten, uw inkomen. Ook het letsel wordt beschreven en er wordt gevraagd naar uw gezondheid vóór het letsel.

Afwikkeling letselschade

Indien er met de tegenpartij min of meer overeenstemming is over de gevolgen van het letsel en de omvang van de schade, dan kan er een bedrag worden afgesproken dat aan u wordt betaald als schadevergoeding. Daarmee is de zaak afgewikkeld. Nadat u heeft getekend kunt u met betrekking tot die specifieke zaak later niet alsnog schade claimen.

Het kan nodig zijn bij de regeling een voorbehoud te maken voor het risico dat het letsel in de toekomst alsnog tot schade leidt. De medisch adviseur kan hierover adviseren. In dat geval kan er later wél opnieuw schade worden geclaimd.

Geschillen en oplossingen

Gedurende het schaderegelingstraject kunnen op verschillende momenten en over verschillende onderwerpen discussies ontstaan met de tegenpartij. De volgende discussies komen vaak voor:

 • Over aansprakelijkheid (heeft de tegenpartij een fout gemaakt?)
 • Over het causaal verband (is de schade het gevolg van de fout van de tegenpartij?)
 • Over de situatie zonder letsel (hoe zou de situatie van het slachtoffer zijn geweest als er geen letsel was opgelopen?)
 • Over de schade (hoe hoog is de schade?)
 • Over eigen schuld (heeft het slachtoffer de schade zelf mede veroorzaakt?)

Dit is slechts een greep uit de vele geschillen in de letselschadepraktijk. Veel geschillen zullen kunnen worden opgelost door de tegenpartij of de aansprakelijkheidsverzekeraar te overtuigen. Dat kan aan de hand van de wet en de rechtspraak, maar dat kan vooral aan de hand van bewijsmiddelen.

In de meeste gevallen dient u als eisende partij uw stellingen te bewijzen. Dit bewijs kan overal uit bestaan, verklaringen, uw medische dossier, e-mails, bonnen, etc. Daarnaast kunnen er rapportages zijn van politie, medisch deskundigen of allerlei andere deskundigen.

Kan de tegenpartij desondanks niet worden overtuigd? Dan stapt u naar de rechter.

Contact

Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken en om (kosteloos) de mogelijkheden te bespreken. U krijgt direct contact met een letselschade advocaat.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu