Kiezen voor een letselschade advocaat of letselschadejurist?

Als u letselschade heeft waarvoor een ander aansprakelijk is, dan kunt u een schadevergoeding claimen. U kunt hiervoor de hulp inroepen van een zogeheten ‘belangenbehartiger’. Maar er zijn verschillende soorten belangenbehartigers. Wie kunt u het beste kiezen?

Soorten belangenbehartigers

Er zijn twee soorten belangenbehartigers: belangenbehartigers die ook advocaat zijn en belangenbehartigers die dat niet zijn. Belangenbehartigers die niet advocaat zijn noemen zich in de praktijk vaak   ‘letselschade expert’ of ‘letselschadejurist’.   Belangenbehartigers die ook advocaat zijn noemen zich vaak ‘letselschade advocaat’.

Maar wat zijn nou de verschillen? En wat zijn de voor en nadelen?

Allebei jurist, allebei belangenbehartiger, maar niet allebei advocaat

Iemand die rechten studeert of heeft gestudeerd is ‘jurist’.  Zowel de letselschade advocaat als de letselschadejurist zijn dus  jurist. Beiden zijn ook ‘belangenbehartiger’, want zij behartigen beiden de belangen van het letselschadeslachtoffer.

Hier zit het verschil dus niet. Het verschil is dat de letselschadejurist geen advocaat is en daardoor vaak minder mogelijkheden heeft en dus ook minder ervaring.

De kwaliteit van advocaten wordt gewaarborgd en gecontroleerd

Advocaten moeten na hun afgeronde studie rechten nog een 3 jarige opleiding volgen bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Tijdens die 3 jaar staan zij nog onder toezicht van een patroon (een meer ervaren advocaat) bij wie zij meestal in dienst zijn. Daarnaast dienen advocaten na die 3 jarige opleiding nog steeds ieder jaar opleidingspunten te halen door middel van scholing. Door de Orde van Advocaten wordt gecontroleerd of die punten worden behaald.

Tegenwoordig zijn advocaten ook verplicht om zich bij de Orde in te schrijven voor een bepaald rechtsgebied. Advocaten zijn vervolgens verplicht om hun opleidingspunten te halen op dat rechtsgebied. Een advocaat die zich inschrijft als letselschade advocaat moet zich dus ook permanent blijven ontwikkelen op in het letselschaderecht.

Advocaten zijn bovendien onderworpen aan gedragsregels. Die gedragsregels beogen te waarborgen dat cliënten van advocaten op een goede manier worden bijgestaan. Over advocaten kan een klacht worden ingediend als men vindt dat een gedragsregel is geschonden.

Voor letselschadejuristen geldt dit allemaal niet. Dat betekent nog niet dat zij uw zaak daarom minder goed zullen behandelen. Het betekent dat de kwaliteit minder is gewaarborgd en dat er minder toezicht is. Dat maakt weer dat het voor letselschadeslachtoffers moeilijker is om tussen alle letselschadejuristen een onderscheid te maken.

Een andere reden waarom advocaten zijn onderworpen aan gedragsregels, is om te zorgen dat cliënten ook tijdens een gerechtelijke procedure goed worden bijgestaan. Daarom mogen in de meeste gevallen uitsluitend advocaten optreden in de rechtbank.

Wel of niet mogen optreden in de rechtbank

De letselschade advocaat mag altijd en overal optreden in rechte. Dat betekent procederen in Rechtbanken, Gerechtshoven en soms ook bij de Hoge Raad. De advocaat is hiertoe beëdigd en staat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. De letselschade advocaat mag voor u dus een procedure beginnen bij de rechter mocht dat nodig zijn. Omdat er bij procederen veel op het spel kan staan heeft men de cliënt willen beschermen door allerlei eisen te stellen aan advocaten. Doordat uitsluitend advocaten mogen procederen, is gewaarborgd dat cliënten in een procedure deugdelijk worden vertegenwoordigd.

De letselschadejurist is geen advocaat en kan uw zaak dus niet altijd voor een rechter brengen. Omdat iedereen, ook cliënten zelf, altijd zelf mogen procederen bij de kantonrechter, kan de letselschadejurist uw zaak alleen voor de kantonrechter brengen. Maar bij de kantonrechter kunnen alleen maar zaken van onder de € 25.000,– worden aangebracht of zaken over bijvoorbeeld arbeidsrecht (artikel 93 Rv).

In veel letselschadezaken waarover moet worden geprocedeerd is de schade hoger dan € 25.000,–, waardoor de kantonrechter niet bevoegd is. Als het gaat om een bedrijfsongeval (arbeidsongeval) dan  is de kantonrechter bevoegd, ook als de schade hoger is dan € 25.000,–. In die gevallen zou de letselschadejurist kunnen optreden bij de kantonrechter.

Dat zijn dus uiteindelijk maar een zeer beperkt aantal zaken waarin ook een letselschadejurist kan procederen. Bovendien, als daarna nog hoger beroep wordt ingesteld, dan moet de zaak alsnog naar een advocaat omdat in gerechtshoven sowieso uitsluitend advocaten mogen optreden.

Ook in de speciaal voor de letselschadepraktijk ingevoerde ‘deelgeschilprocedure’ is het vereist dat partijen zich laten bijstaan door advocaten.

Kortom, als er in uw zaak moet worden geprocedeerd dan is de kans groot dat uitsluitend een advocaat voor u mag optreden. Het is dan prettig en praktisch als uw zaak niet uit handen hoeft te worden gegeven maar van begin af aan al wordt behandeld door een advocaat. Bovendien heeft de advocaat veel kennis en ervaring als het gaat om procederen. Daardoor bent u al in een vroeg stadium geadviseerd over en gewaarschuwd voor alle sterke en minder sterke kanten van uw zaak.

Ruimere ervaring

Doordat een letselschade advocaat  wél overal mag procederen en de letselschadejurist niet, heeft de letselschade advocaat een ruimere ervaring. Deze proceservaring speelt weer mee bij de dienstverlening in het algemeen. Dankzij die ruimere ervaring kan de letselschade advocaat verder vooruit kijken en beter anticiperen .

Geen verschil in kosten

De kosten voor het inschakelen van een letselschade advocaat zijn voor het letselschadeslachtoffer meestal net zo hoog als de kosten van een letselschadejurist. Dat komt omdat de kosten van juridische dienstverlening onderdeel uitmaken van de totale schade van het letselschadeslachtoffer. En omdat de veroorzaker, dus de aansprakelijke partij (verzekeraar) die totale schade moet vergoeden, moeten ook de kosten van juridische dienstverlening worden vergoed (artikel 6:96 lid 2 BW).

De kosten van zowel de letselschadeadvocaat als de letselschadejurist moeten dus worden vergoed door de aansprakelijke partij. Als die is verzekerd, hetgeen meestal het geval is, dan moeten die kosten dus worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Daardoor maakt het voor het letselschadeslachtoffer qua kosten niet uit of de keuze uitgaat naar een letselschade advocaat of een letselschadejurist. In beide gevallen wordt de rekening immers gestuurd naar de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.  Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

wegwijzer als illustratie bij artikel over verschil letselschade advocaat en letselschadejurist
Menu