Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval? (art. 7:658 BW)

Als een werknemer schade lijdt tijdens de werkzaamheden dan is de werkgever aansprakelijk.  De werknemer krijgt dan alle schade vergoed. Alleen als de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden, dan is de werkgever niet aansprakelijk.

Lees hier alles wat u moet weten over ongevallen op het werk.

Of bekijk in 2 minuten deze animatie.

thumbnail van geanimeerde uitleg over werkgeversaansprakelijkheid

Wat is een bedrijfsongeval?

Een ongeval tijdens het werk noemt men een bedrijfsongeval of arbeidsongeval. Per jaar zijn er ongeveer 200.000 arbeidsongevallen, waarvan ongeveer 2.300 hebben geleid tot ernstig letsel. In 60 gevallen per jaar is er sprake van overlijden. De meeste ernstige ongevallen op het werk gebeuren met een machine, door vallende objecten of doordat een werknemer van een ladder of trap valt.

infographic van top drie soorten bedrijfsongevallen

Infographic afkomstig van het RIVM. Klik op de afbeelding om naar de website van het RIVM te gaan.

 

Werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7:658 BW)

Op iedere werkgever rust de verplichting om te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie op het werk.

Uw werkgever moet de gezondheid en de veiligheid van u beschermen. Dit betekent dat uw baas redelijke maatregelen moet nemen die ervoor zorg moeten dragen dat u bij uw werk geen schade oploopt. Dit houdt in dat uw werkgever:

  • alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen om te zorgen dat u veilig kunt werken;
  • u aanwijzingen geeft en u controleer op het veilig werken om ongelukken op het werk te voorkomen;
  • en u controleert op het gebruik van de veiligheidsmaatregelen en het juist uitvoeren van de instructies.

Alles wat redelijkerwijs maar mogelijk is om te voorkomen dat u betrokken raakt bij een bedrijfsongeval of de gevolgen ondervindt van een beroepsziekte.

Als sprake is van een bedrijfsongeval (arbeidsongeval) met letselschade tot gevolg, dan is de werkgever aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat hij het nodige heeft gedaan om ongelukken op het werk te voorkomen. Dit heet werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever is aansprakelijk op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

De werknemer moet alleen bewijzen dat er een arbeidsongeval is gebeurd, dus dat er schade is geleden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Maar de werknemer hoeft niet aan te tonen dat het ongeval is veroorzaakt door een fout van de werkgever. Het is bij bedrijfsongevallen juist net andersom: indien sprake is van een bedrijfsongeval, dan is de werkgever gewoon aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

Letselschadeslachtoffers na een bedrijfsongeval hebben dus een sterkere bewijspositie dan andere letselschadeslachtoffers.

Werkgever ook aansprakelijk voor ongevallen van uitzendkrachten?

foto van bouwvakkers bij artikel over werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen

Ja. Op grond van lid 4 van artikel 7:658 BW kunnen ook uitzendkrachten (inleners) het bedrijf waar zij via het uitzendbureau het werk verrichten als ‘werkgever’ aansprakelijk stellen, ook al hebben zij zelf geen arbeidsovereenkomst met die partij.

Ook voor stagiairs, zzp’ers en vrijwilligers?

Op grond van datzelfde lid 4 van artikel 7:658 BW kunnen ook stagiairs, zzp’ers en vrijwilligers een beroep doen op werkgeversaansprakelijkheid als zij tijdens het werk schade lijden. Het hangt wel van de omstandigheden van het geval af of artikel 7:658 op hun situatie van toepassing is.

Wanneer heeft de werkgever voldaan aan de zorgplicht?

In de wet staat niet wanneer een werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Het hangt maar net van het soort werk af welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn en welke instructies nodig zijn. Dat verschilt per branche, per werkgever en dat verandert allemaal ook nog eens met de jaren.

Wel kan er worden verwezen naar algemene wetgeving over arbeidsomstandigheden zoals bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet en aanverwante regelgeving. Daarin staan regels over veiligheid en gezondheid onder verschillende arbeidsomstandigheden.

logo inspectie szw bij artikel bedrijfsongeval en werkgeversaansprakelijkheid

Ook kan er worden gewezen op onderzoek van de Arbeidsinspectie (tegenwoordig ‘Inspectie SZW‘) dat na een arbeidsongeval is verricht of op de zogeheten Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Veel bedrijven hebben een dergelijke RI&E laten opstellen om de risico’s op de werkvloer in beeld te krijgen en om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Als een werkgever een regel uit de Arbeidsomstandighedenwet of uit het eigen veiligheidsbeleid heeft geschonden, dan zal het voor de werkgever moeilijker zijn om aan te tonen dat de zorgplicht is nagekomen.

Naar de rechter?

Na een arbeidsongeval kan discussie ontstaan over de vraag of de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Dat leidt vaak tot procedures over werkgeversaansprakelijkheid, dus over de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval.

De aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever neemt meestal de uiteindelijke beslissing of aansprakelijkheid wel of niet wordt erkend. Indien aansprakelijkheid niet wordt erkend en het komt tot een procedure in de rechtbank, dan is het ook de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever die (soms op de achtergrond) bepaalt welk standpunt wordt ingenomen (namens de werkgever) en hoe er wordt geprocedeerd.

logo rechtspraak bij artikel over bedrijfsongeval en werkgeversaansprakelijkheid

Doordat er veel wordt geprocedeerd over werkgeversaansprakelijkheid zijn het de talloze uitspraken van rechters (rechtspraak/jurisprudentie) waarin een rode draad is te ontwaren als het gaat om de vraag of de werkgever voor bepaalde situaties aansprakelijk is.

Toch is iedere zaak uniek en dient iedere zaak te worden beoordeeld op basis van alle feiten en omstandigheden van dat geval.

Ongevallenverzekering van de werkgever

Werkgevers hebben naast een aansprakelijkheidsverzekering vaak ook een ongevallenverzekering. De werknemers zijn dan verzekerd bij ongevallen op het werk. Een ongevallenverzekering zal bij ernstige bedrijfsongevallen vaak niet voldoende zijn omdat er bij een ongevallenverzekering slechts één vast bedrag wordt betaald per soort letsel. De werkelijke schade kan (veel) hoger zijn dan dat bedrag.

Maar als de werkgever in een bepaald geval niet aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval, dan kan de ongevallenverzekering uiteraard uitkomst bieden. Voor dekking onder een ongevallenverzekering hoeft er immers geen werkgeversaansprakelijkheid te zijn.

Ook in het geval er discussie ontstaat over de vraag of sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, kan er aanspraak worden gemaakt op de ongevallenverzekering. Tijdens de onzekere periode waarin moet worden afgewacht of de werkgever aansprakelijk is, is er alvast een vergoeding in de vorm van de ongevallenverzekering.

Eigen schuld werknemer?

Een werkgever kan nooit met succes stellen dat een bedrijfsongeval is te wijten aan de eigen schuld van een werknemer. Het juridische begrip ‘eigen schuld’, zoals bedoeld in artikel 6:101 BW is immers niet van toepassing bij bedrijfsongevallen.

Opzet of bewuste roekeloosheid werknemer

Alleen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, dan kan de werkgever dat als verweer inroepen. Het is dan uiteraard wel aan de werkgever om te bewijzen dat sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer én dat de schade daar het gevolg van is geweest. Dit staat in lid 2 van artikel 7:658 BW. In de praktijk komt het echter zelden voor dat een werkgever met succes een beroep doet op de bewuste roekeloosheid of opzet van een werknemer.

Het begrip ‘eigen schuld’, zoals bedoeld in artikel 6:101 BW heeft geen betekenis bij werkgeversaansprakelijkheid. Een werkgever kan zich dus nooit verweren door te stellen dat de werknemer eigen schuld had aan het ongeval, om zo onder een (gedeeltelijke) vergoedingsplicht uit te komen.

Wat kunt u doen na een arbeidsongeval?

Na een bedrijfsongeval is het verstandig als u het beschikbare bewijs verzamelt en vastlegt.

  • Zorg dat getuigen hun verklaringen opschrijven;
  • Bewaar medische informatie en bonnen en facturen van gemaakte kosten;
  • Maak foto’s van de situatie of film  het.

Nadat u bent hersteld of als er een beslissing moet worden genomen over aansprakelijkheid, dan zijn partijen vaak al weer maanden verder. Het wordt dan steeds moeilijker om te achterhalen wat er is gebeurd.

Een advocaat helpt u verder na een bedrijfsongeval

Na een ongeval op het werk komt er veel op u af, niet in de laatste plaats de verhouding met uw werkgever. U wilt de verhouding met uw werkgever goed houden, maar soms is het noodzakelijk dat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Bijna iedere werkgever heeft daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Ga op tijd naar een advocaat. Salva Schaderecht helpt u na een bedrijfsongeval en begeleid u door het schadevergoedingstraject.

Vragen?

Heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid of zoekt u een letselschade advocaat? Neem kosteloos contact op voor een eerste kennismaking en advies.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van een bedrijfsongeval in de bouw
Menu