Kosten aanpassingen woning bij letsel

Als een slachtoffer als gevolg van een ongeval dermate ernstig letsel heeft opgelopen kan aanpassing van de woning noodzakelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het rolstoelvriendelijk maken van een woning door er een traplift te plaatsen.

Doorgaans wordt er door een deskundige onderzoek gedaan naar de noodzaak voor het aanpassen van de woning van het slachtoffer. Als aanpassing niet haalbaar is, wordt er gekeken naar passende alternatieven. Gedacht kan worden aan verhuizen, waarbij dan een gelijkwaardige woning dan het uitgangspunt is. Het slachtoffer heeft dan in beginsel aanspraak op vergoeding van deze kosten. Mede gelet op artikel 6:98 BW rijst vervolgens de vraag wat voor woning en welke aanpassingen als schade aan de aansprakelijke partij kunnen worden toegerekend.

Vergoeding kosten duurder huis?

De verzekeraar van de aansprakelijke partij is gehouden tot vergoeding van de kosten bij verhuizing of aanpassing van de woning. Het kan in de praktijk echter voorkomen dat de verzekeraar kiest voor een goedkoper alternatief. Zo bleek in uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2019:6436.

In deze zaak heeft het slachtoffer van een fietsongeluk letsel opgelopen waardoor zijn huidige woning als niet geschikt wordt beoordeeld en deze verder ook niet geschikt kan worden gemaakt. Het slachtoffer woont in twee-onder-een-kapwoning met een ruime tuin. De verzekeraar stelt verhuizing naar een appartement voor, maar het slachtoffer gaat hier niet mee akkoord. Het slachtoffer heeft hierna de rechtbank verzocht om de verzekeraar van de aansprakelijke partij te houden tot verschaffing van de financiële middelen zodat hij een passende woning kan kopen. Omdat het slachtoffer in een twee-onder-een-kapwoning woont, oordeelt de rechtbank dat de verzekeraar niet van hem kan verwachten dat hij akkoord gaat met verhuizing naar een appartement. De rechtbank stelt voorop dat de verzekeraar de schade van het slachtoffer volledig moet vergoeden.

Mogelijke oplossingen

De rechtbank geeft de verzekeraar twee suggesties. De ene suggestie is een concreet bedrag ter hoogte van het tekort ter beschikking stellen. De andere suggestie is een garantiestelling afgeven voor de hypotheekverstrekker. Zelf acht de rechtbank de garantiestelling het meest praktisch. Ook gaat de rechtbank in op eventuele voordeelstoerekening, maar daar kan slechts sprake van zijn als een voordeel werkelijk is genoten, of naar redelijke verwachting daadwerkelijk genoten zal worden. Daarvan is op dit moment geen sprake. Door verkrijging van eigendom van een duurder huis neemt het vermogen weliswaar toe, maar daar geniet hij pas van indien het huis wordt verkocht. Dit is echter niet op voorhand vast te stellen. Hiernaast zou voordeelstoerekening op dit moment ertoe leiden dat het voor het slachtoffer haast onmogelijk wordt gemaakt om te verhuizen naar een passende woning.

Vergoeding van kosten door de gemeente

In de praktijk blijkt dat de verzekeraar in sommige gevallen het slachtoffer doorverwijst naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In geval van noodzakelijke woningaanpassing of woningverhuizing geeft ook de Wmo aanspraak op vergoeding van deze kosten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Dit geldt echter als een vangnetvoorziening en de gemeente kijkt hierbij naar de goedkoopste adequate oplossing. Dit is een wezenlijk verschil met het aansprakelijkheidsrecht en de verplichtingen van (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. De verzekeraar/aansprakelijke partij dient het slachtoffer zo veel mogelijk terug te brengen in de positie waarin deze zou hebben verkeerd wanneer het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.

Wanneer de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de wederpartij is erkend, dient zij de schade te vergoeden. In gevallen waarin er geen aansprakelijkheid is, kan de Wmo uitkomst bieden. Het slachtoffer kan zich dan eerst tot de gemeente richten en als de aansprakelijkheid later wordt erkend, kan de gemeente de kosten verhalen op de verzekeraar.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening huis bij blog aanpassing woning bij letselschade
Menu