Letsel of schade door vuurwerk? Uw rechten en plichten.

Ieder jaar lijden particulieren in Nederland tijdens de jaarwisseling tien tot twintig miljoen euro aan schade door vuurwerk. Dit is dan alleen nog maar de schade aan woningen en auto’s, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Er vallen ieder jaar ook veel slachtoffers die letsel oplopen door vuurwerk. Ieder jaar zijn er honderden die op de Spoedeisende Hulp worden behandeld aan opgelopen letsel, aldus dit onderzoeksrapport over 2019 en 2020.

Als u zelf vuurwerkschade lijdt of als u of uw kind vuurwerkschade heeft veroorzaakt, dan roept dat juridische vragen op.  Wie is er aansprakelijk? Hoe claim ik de schade? Is de schade of de aansprakelijkheid verzekerd?

In deze blog leest u alles over uw rechten en plichten bij vuurwerkschade.

Onrechtmatige daad

Als u schade lijdt doordat iemand anders vuurwerk afsteekt, dan kan die ander aansprakelijk zijn. Hij is dan verplicht de schade te vergoeden. Die aansprakelijkheid is gebaseerd op artikel 6:162 BW. Dit heet ‘onrechtmatige daad’.

Er moet wel sprake zijn van een onrechtmatige daad. Er is sprake van een onrechtmatige daad als iemand iets doet of nalaat in strijd met de wet, als iemand de rechten van iemand anders schendt of als iemand zich gewoon onzorgvuldig en gevaarlijk gedraagt.

Het op een gevaarlijke manier afsteken van vuurwerk kan worden beschouwd als een onrechtmatige daad. Het vernielen van eigendommen met vuurwerk is sowieso een onrechtmatige daad. Het afsteken van vuurwerk op plaatsen of tijdstippen waar dat niet mag kan ook een onrechtmatige daad zijn.

Als iemand daardoor schade lijdt, dan kan hij de dader dus aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige daad.

Kinderen ook aansprakelijk voor vuurwerkschade?

Maar kinderen van onder de veertien jaar oud kunnen zelf niet aansprakelijk zijn. Dit staat zo in de wet (artikel 6:164 BW).

Ouders aansprakelijk voor vuurwerkschade

De ouders van kinderen van onder de veertien jaar oud kunnen wel aansprakelijk zijn. Dit staat in artikel 6:169 BW). Lijdt u vuurwerkschade die is veroorzaakt door een kind van onder de veertien jaar oud, dan zijn de ouders van dat kind dus aansprakelijk en zullen zij de schade moeten vergoeden.

Als de dader 15 of 16 jaar oud is, dan zijn de ouders ook aansprakelijk, maar dan kunnen zij daar nog onderuit als zij kunnen aantonen dat het niet hun schuld is dat zij dit handelen van hun kind niet hebben voorkomen (artikel 6:169 lid 2 BW).

Groepsaansprakelijkheid

Als er meerdere personen betrokken zijn bij het veroorzaken van vuurwerkschade, dan kunnen zij allemaal apart aansprakelijk zijn. Dit heet groepsaansprakelijkheid en dat staat in artikel 6:166 BW. Het slachtoffer kan slechts één van de betrokkenen aansprakelijk stellen voor de volledige schade.

Ieder van de betrokkenen moet aan het slachtoffer de volledige schade vergoeden (ook als hij zelf niets deed en er alleen maar bij stond).  Dit heeft hoofdelijke aansprakelijkheid.

Onderling kunnen de betrokkenen hun vergoedingsplicht verdelen. In principe is iedere betrokken verplicht een gelijk deel te vergoeden, tenzij een betrokkene kan aantonen dat een andere verdeling juist is.

Als de schade is veroorzaakt door een aantal kinderen van onder de zeventien jaar oud, dan kunnen alle ouders van die kinderen hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheid van de ouders voor hun eigen handelen of voor het handelen van hun kinderen valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). De ouders zijn dan dus aansprakelijk tegenover het slachtoffer en verplicht de schade te vergoeden, maar de aansprakelijke ouders hebben daarvoor dekking onder hun eigen  particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Vuurwerkschade gedekt door Woonverzekering?

Eigen vuurwerkschade aan bijvoorbeeld uw huis of inboedel kan zijn verzekerd door sommige woonverzekeringen (opstalverzekering en inboedelverzekering). Schade door brand of ontploffing kan gedekt zijn. Het hangt van de betreffende polis af.

Vuurwerkschade gedekt door Autoverzekering?

Vuurwerkschade aan uw auto is meestal alleen gedekt als u naast uw WA-verzekering ook een cascoverzekering heeft met uitgebreide dekking.

Vuurwerkschade en eigen schuld

Soms heeft een slachtoffer van vuurwerkschade ook zelf bijgedragen aan het ontstaan van die schade. Als dat het geval is dan kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding. De aansprakelijke partij hoeft dan minder schade te vergoeden. Een deel van de schade moet het slachtoffer dan zelf ‘dragen’.  Dit heet ‘eigen schuld’ en dat staat in artikel 6:101 BW.

Het gerechtshof Amsterdam heeft in een zaak zelfs geoordeeld dat het betreffende slachtoffer dermate eigen schuld had dat nog maar 10% van de schade moest worden vergoed door de aansprakelijke partij. Lees die uitspraak hier.

Vuurwerk een gebrekkig product?

Men kan ook letsel oplopen of andere schade lijden door vuurwerk dat gebrekkig is. In dat geval kan de producent, importeur of leverancier aansprakelijk zijn. Dat heet productaansprakelijkheid (artikel 6:185 BW).

Zie over vuurwerkletsel en productaansprakelijkheid bijvoorbeeld deze uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.  In die zaak betrof het een vuurpijl die na het afsteken niet verticaal, maar horizontaal is gaan vliegen, met ernstig oogletsel tot gevolg. De importeur was aansprakelijk omdat de vuurpijl gebrekkig was.

Letsel door vuurwerk?

Als u letsel oploopt als gevolg van vuurwerk en het is de schuld van iemand anders, dan kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Een letselschadeadvocaat kan u helpen met het claimen van de schade bij de aansprakelijke persoon en/of bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Als er aansprakelijkheid is, dan hoeft u zelf niet de kosten van de letselschade advocaat te betalen. Dat moet de tegenpartij doen.

Dekking verzekering afgewezen?

Als uw eigen vuurwerkschade of uw aansprakelijkheid wordt afgewezen door uw verzekeraar, dan kan een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht u op weg helpen.

Eerst wordt gecontroleerd of het standpunt van de verzekeraar wel klopt. Als dat niet het geval is, dan zal de  advocaat verzekeringsrecht de verzekeraar kunnen overtuigen van uw gelijk, als het moet via de rechter of via het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD).

Vragen?

Heeft u vragen over vuurwerkschade? Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekering? Neem vrijblijvend contact op en bespreek de mogelijkheden en de kosten.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

 

 

 

foto vuurwerk bij artikel over letsel of schade door vuurwerk
Menu