Schadevergoeding voor studievertraging

Een letselschadeslachtoffer wordt doorgaans met veel leed geconfronteerd. Niet alleen fysiek en psychisch, maar ook financieel. Zo kunnen eigendommen beschadigen of worden inkomsten misgelopen door arbeidsongeschiktheid. Als het slachtoffer nog studeert, kan er ook studievertraging optreden. Voor schade door studievertraging kan een recht op schadevergoeding bestaan.

Letselschade en schadevergoeding

Slachtoffers van letselschade waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen recht hebben op vergoeding van verschillende schadeposten. Enkele voorbeelden zijn gederfd salaris, medische kosten of smartengeld. Ook schade door studievertraging is een schadepost die voor vergoeding in aanmerking kan komen.

Vergelijking met en zonder ongeval

Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen, moet er een vergelijking worden gemaakt tussen de werkelijke situatie na het ongeval en de hypothetische situatie zonder het ongeval. Een voorbeeld is het slachtoffer dat zijn been breekt. De situatie na het ongeval is bijvoorbeeld dat hij € 385 eigen risico heeft moeten betalen voor het ziekenhuisbezoek. Zonder het ongeval zou hij niet naar het ziekenhuis zijn gegaan en had hij de € 385 niet hoeven te betalen. Uit de vergelijking volgt dat de schade € 385 is.

In het geval van studievertraging moet dezelfde vergelijking worden gemaakt. Dat gaat als volgt.

Schade door studievertraging

Door het ongeval komt het slachtoffer pas later op de arbeidsmarkt dan dat hij zou zijn gekomen zonder het ongeval. De studievertraging zorgt ervoor dat het slachtoffer zijn eerste salaris(sen) pas later ontvangt. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt dan het inkomen dat het slachtoffer heeft gemist als gevolg van het ongeval.

Bedragen

De hoogte van het bedrag dat kan worden toegekend als vergoeding voor opgelopen studievertraging verschilt per geval. Om de begroting wat makkelijker te maken, heeft de Letselschaderaad een richtlijn opgesteld met normbedragen die partijen kunnen aanhouden. De normbedragen zijn toepasbaar op studievertraging van maximaal één jaar.

Voor één jaar studievertraging in het MBO geldt voor het jaar 2023 een normbedrag van € 18.700. In 2015 was dit nog € 16.100. Voor het HBO en WO gold in dat jaar een normbedrag van € 19.575. Nu is dat € 22.725. Ook voor studievertraging op de middelbare school of de basisschool zijn normbedragen vastgesteld. Alle normbedragen zijn hier te vinden. Voor studievertraging van minder dan één jaar wordt een deel van het normbedrag gehanteerd.

Niet bindend

De richtlijn van de Letselschaderaad is slechts een hulpmiddel en niet bindend. Het is altijd mogelijk om de schadevergoeding in het specifieke geval concreet te berekenen. Hiertoe bestaat bijvoorbeeld voor de aansprakelijke partij aanleiding als de studievoortgang van het slachtoffer al voor het ongeval niet zo goed was en het niet in de lijn der verwachting lag dat hij ook zonder het ongeval zijn studie zou afronden.

Aan de andere kant zal een slachtoffer met uitzonderlijke studieresultaten en een goedbetaalde baan in het vooruitzicht betogen dat hij recht heeft op een hogere schadevergoeding dan in de richtlijn is vastgesteld. Het is dan ook altijd belangrijk om maatwerk te leveren die recht doet aan de omstandigheden van het geval.

Overige studiekosten

De richtlijn ziet slechts op de gemiste inkomsten doordat het slachtoffer pas later kan gaan werken. Voor andere schadeposten die te maken hebben met studievertraging kan ook een recht op vergoeding bestaan. Denk hierbij aan extra kosten voor nieuwe boeken. Deze kunnen apart en concreet worden berekend.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een foto van een studerend persoon bij een blog over schadevergoeding voor studievertraging.
Menu