Crowdfunding en de hoogte van schadevergoeding

Moeten geldbedragen verkregen uit inzamelingsacties (crowdfunding) opgezet voor (letselschade)slachtoffers in mindering worden gebracht op de grootte van de schadevergoeding?

Voor slachtoffers die ernstige (letsel)schade hebben opgelopen worden met regelmaat inzamelingsacties opgezet. Dergelijke inzamelingsacties zijn bijvoorbeeld gehouden voor de eigenaresse van een geplunderde Primera in Den Bosch en een jongetje dat is mishandeld. De vraag rijst of de geldbedragen die de slachtoffers ontvangen vallen onder de voordeelstoerekening van art. 6:100 BW.

Voordeelstoerekening en schadevergoeding

Als een en dezelfde gebeurtenis voor het slachtoffer naast schade ook voordeel oplevert, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel in mindering worden gebracht op de grootte van de schadevergoeding. Voor een geslaagd beroep op de voordeelstoerekening is ten eerste vereist dat het voordeel niet zou zijn ontstaan als de schadeveroorzakende gebeurtenis zich ook niet had voorgedaan. Dit is het causaal verband. Ten tweede moet het redelijk zijn dat het voordeel in mindering wordt gebracht op de schade. Als dit beroep slaagt, dan zal het genoten voordeel verrekend worden met het bedrag aan schadevergoeding.

Inzamelingsacties en schadevergoeding

Een inzamelingsactie (zoals crowdfunding) levert het slachtoffer een voordeel op. Dit kan getoetst worden aan de vereisten van de voordeelstoerekening.

Wat betreft het vereiste van causaal verband moet van het volgende sprake zijn. De inzamelingsactie, het voordeel, zou nooit zijn opgezet als het slachtoffer ook geen nadeel zou hebben geleden. Er bestaat dan een causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het opstarten van de inzamelingsactie.

Vervolgens moet beoordeeld worden of het wel redelijk is dat dit voordeel in mindering wordt gebracht op het schadebedrag.

De rechtbank Midden-Nederland en de rechtbank Rotterdam hebben zich al eens uitgelaten over deze kwestie.

Oordeel van twee rechtbanken

De rechtbank Midden-Nederland lijkt van mening te zijn dat in de betreffende zaak het voordeel niet voortvloeit uit de schadeveroorzakende gebeurtenis, maar uit de behoefte van burgers om geld te doneren aan het slachtoffer. Er is dan niet voldaan aan het causaal verband. In ieder geval komt deze rechtbank tot de conclusie dat verrekening niet mag.

De rechtbank Rotterdam vond het niet redelijk de opbrengst uit de inzamelingsactie te verrekenen met de schade. De donaties van de meelevende burgers zijn specifiek aan het slachtoffer gedaan om deze te helpen. De rechtbank vindt het niet redelijk om de schadevergoeding die de veroorzaker van de schade moet betalen te verminderen. Het zou onredelijk zijn als de aansprakelijke partij zou profiteren van de inzamelingsactie. Deze rechtbank oordeelt dus dat er niet voldaan is aan het tweede vereiste voor voordeelstoerekening.

In beide gevallen is het oordeel dat geldbedragen verkregen uit crowdfundingsacties de grootte van de schadevergoeding niet verminderen.

De Hoge Raad heeft zich echter nog niet uitgelaten over deze kwestie. Het staat dus niet vast dat inzamelingsacties niet als voordeel verrekend kunnen worden bij de schadebegroting.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

een foto van meerdere eurobiljetten bij een artikel over crowdfunding en voordeelstoerekening in het aansprakelijkheidsrecht
Menu