Letselschade na een aanrijding

Als u bij een aanrijding in het verkeer letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding als de tegenpartij aansprakelijk is. Lees hier alles over letselschade en aansprakelijkheid bij een aanrijding.

Letsel na een aanrijding

U kunt gewond raken als gevolg van een aanrijding. U loopt dan letsel op, zoals een hersenschudding, een whiplash, fracturen of andere verwondingen. De schade die u daardoor lijdt wordt letselschade genoemd.  Die schade kan ontstaan doordat u (tijdelijk) niet meer kan werken of allerlei (medische) kosten moet maken.

Schadeformulier

aanrijdingsformulier

Een belangrijk onderdeel van het bewijs na een aanrijding is het schadeformulier, ook wel aanrijdingsformulier genoemd. De betrokkenen bij de aanrijding vullen het formulier in. De voorzijde dienen partijen gezamenlijk in te vullen. Dat gaat over de toedracht van de aanrijding, de plaats, het tijdstip en of er getuigen waren. Ook worden daarop de gegevens van de voertuigen en van de verzekering genoteerd.

De achterzijde van het aanrijdingsformulier moet iedere partij voor zichzelf invullen. Dat gaat over meer gedetailleerde omstandigheden, zoals met welke snelheid er werd gereden en of er betrokken zijn die letsel hebben opgelopen.

Foto’s en verklaringen

Het is verstandig om naast het invullen van het schadeformulier ook te zorgen voor ander bewijsmateriaal. Denk aan foto’s van de situatie ter plaatse, van de schade aan de voertuigen en van het letsel.  Van getuigen kan alvast een schriftelijke verklaring worden gevraagd.

Tegenpartij aansprakelijk stellen

Als de aanrijding is veroorzaakt door de tegenpartij en zijn schuld is, dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Als u weet wie de aansprakelijkheidsverzekeraar is van de tegenpartij, dan kunt u ook direct die verzekeraar aansprakelijk stellen. Dat kan op grond van artikel 6 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Aansprakelijkheid bij een aanrijding

De aansprakelijkheid bij een aanrijding staat vast als de tegenpartij een verkeersregel heeft geschonden waardoor de aanrijding is veroorzaakt of als de tegenpartij gewoon onvoorzichtig heeft gereden, met de aanrijding tot gevolg.

De wettelijke grondslag voor aansprakelijkheid voor een aanrijding is de onrechtmatige daad zoals neergelegd in artikel 6:162 BW. Als aan de vereisten uit dat wetsartikel is voldaan, dan is er aansprakelijkheid en dus een verplichting tot vergoeding van de letselschade.

Eigen schuld bij een aanrijding

foto autogordel

Soms heeft het letselschadeslachtoffer zelf ook bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Dat kan het geval zijn als bijvoorbeeld de gordel niet werd gebruikt. Als het niet dragen van de gordel de schade mede heeft veroorzaakt, dan is sprake van ‘eigen schuld’ van het slachtoffer. Dat kan leiden tot een vermindering van de schadevergoeding.

Op grond van artikel 6:101 BW kan een gedeelte van de schade voor eigen rekening van het slachtoffer blijven. Het is wel aan de aansprakelijke partij om aan te tonen dat er sprake is van eigen schuld.

Vergoeding van schade

De aansprakelijke partij is verplicht alle schade als gevolg van de aanrijding volledig te vergoeden. Als er letselschade is na een aanrijding, dan is ook altijd een vergoeding van smartengeld op zijn plaats als compensatie voor pijn en leed. Daarnaast kunnen er allerlei schadeposten zijn zoals gemaakte medische kosten, andere kosten, verlies aan inkomsten etc.

Kosten letselschade advocaat

Ook de kosten voor juridische bijstand moet als onderdeel van de schade worden vergoed. Uw letselschade advocaat zal deze kosten daarom direct bij de aansprakelijkheidsverzekeraar in rekening kunnen brengen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een letselschade advocaat die u kan helpen met het aansprakelijk stellen van een tegenpartij en het verhalen van de schade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto ambulance met spoed
Menu