Letselschade advocaat gratis? Buitengerechtelijke kosten (artikel 6:96 lid 2 BW)

Is er sprake van letselschade waarvoor een ander aansprakelijk is? Bijvoorbeeld na een aanrijding of een bedrijfsongeval? Dan heeft u uiteraard recht op vergoeding van de schade als gevolg van dat ongeval.

Dergelijke schade kan bestaan uit inkomensschade omdat u bijvoorbeeld (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt. Of het kan zien op een vergoeding voor gemaakte kosten (medische kosten, reiskosten etc.). Ook bestaat er vaak een reden voor het toekennen van smartengeld. Een andere schadepost is de kosten van uw advocaat. Die kosten worden buitengerechtelijke kosten genoemd (bgk).

Buitengerechtelijke kosten

Het gaat om de kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid, van de schade en voor het contact met de tegenpartij over een schadevergoeding. Kosten die bijvoorbeeld worden gemaakt voor onderzoek naar de toedracht van een ongeval of naar welke partijen betrokken zijn vallen onder de te vergoeden buitengerechtelijke kosten. Ook de kosten voor medische adviezen of medische onderzoeken komen voor vergoeding in aanmerking.

Deze regeling geldt alleen zo lang uw zaak buiten de rechtszaal blijft. Indien er voor de rechter moet worden geprocedeerd, dan geldt deze regeling niet (vandaar de term ‘buitengerechtelijke kosten’). In dat geval zal de partij die (in overwegende mate) in het gelijk wordt gesteld een vaste vergoeding voor de proceskosten krijgen van de wederpartij. De kosten van de advocaat in een rechtszaak vallen dus niet onder de ‘buitengerechtelijke kosten’. Uitzonderingen hierop zijn de deelgeschilprocedure en de procedure tot benoeming van deskundigen.

Kosten moeten redelijk zijn

De kosten van rechtsbijstand komen op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) voor vergoeding in aanmerking als die kosten: a) in redelijkheid zijn gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en b) naar hun aard en omvang redelijk zijn.

Indien de kosten van uw letselschade advocaat redelijk zijn, dan is de aansprakelijkheidsverzekeraar verplicht om die kosten te vergoeden. Als het uurtarief gangbaar is, als er verklaarbare werkzaamheden zijn verricht, terwijl daar een begrijpelijk aantal uur aan is besteed, dan zijn de kosten meestal redelijk en is vergoeding op zijn plaats.

Letselschade advocaat gratis?

Indien aansprakelijkheid is erkend komen deze kosten dus voor vergoeding in aanmerking. De buitengerechtelijke kosten zijn immers één van de schadeposten die de tegenpartij moet vergoeden.

De letselschade advocaat stuurt zijn rekening dan direct naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Op die manier krijgt u alle juridische ondersteuning die u nodig heeft bij uw letselschade, zonder dat u ook nog wordt geconfronteerd met de kosten van de letselschade advocaat.

De letselschade advocaat is dus eigenlijk niet echt gratis. De advocaat brengt immers nog steeds kosten in rekening voor zijn werkzaamheden, alleen niet direct bij het slachtoffer, maar bij de (verzekeraar van de) tegenpartij. Wel wordt er vaak geadverteerd met ‘gratis juridische bijstand’, maar strikt genomen is dat dus niet het geval, ook niet bij letselschade experts of andere ‘niet advocaten’ werkzaam op het gebied van letselschade. Ook zij brengen kosten in rekening, maar dan direct bij de (verzekeraar van de) tegenpartij.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

afbeelding van een 5 euro biljet bij een artikel over voordeelstoerekening bij schadevergoeding
Menu