Schadevergoeding voor opname in het ziekenhuis of zorginstelling

Een letselschadeslachtoffer wordt vaak met veel leed geconfronteerd. Niet alleen fysiek en psychisch, maar ook in financiële zin. Zo kunnen eigendommen beschadigen of wordt salaris misgelopen door arbeidsongeschiktheid. Als het slachtoffer in het ziekenhuis of een andere zorginstelling belandt, brengt dat ook weer kosten met zich mee. Voor kosten vanwege een opname in bijvoorbeeld het ziekenhuis kan een recht op schadevergoeding bestaan.

Letselschade en schadevergoeding

Slachtoffers van letselschade waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen recht hebben op vergoeding van verschillende schadeposten. Enkele voorbeelden zijn  studievertraging, kosten voor huishoudelijke hulp of  smartengeld. Ook de kosten gemoeid met een opname in het ziekenhuis of andere zorginstelling kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Vergelijking met en zonder ongeval

Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen, moet een vergelijking worden gemaakt tussen de werkelijke situatie na het ongeval en de hypothetische situatie zonder het ongeval. Een voorbeeld is het slachtoffer dat zijn been breekt. De situatie na het ongeval is bijvoorbeeld dat hij € 385 eigen risico heeft moeten betalen voor zijn ziekenhuisbezoek. Zonder het ongeval zou hij niet naar het ziekenhuis zijn gegaan en had hij de € 385 niet hoeven te betalen. Uit de vergelijking volgt dat de schade € 385 is.

In het geval van een opname in een zorginstelling  naar aanleiding van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, moet dezelfde vergelijking worden gemaakt. Dat gaat als volgt.

Schade door opname

Door een (ernstig) ongeval kan het slachtoffer in het ziekenhuis terechtkomen. Daar gaan allerlei kosten mee gepaard. Denk hierbij aan kleding voor in het ziekenhuis, zoals een pyjama, sloffen en een badjas. Maar bijvoorbeeld ook iets te eten en drinken, extra telefoonkosten en het kopen van een tijdschrift of boek.

Ook opname in een revalidatiecentrum of andere zorginstelling brengt kosten met zich mee die zonder het ongeval niet zouden zijn gemaakt. Ook deze komen dan voor vergoeding in aanmerking.

Bedragen

De precieze hoogte van het bedrag dat kan worden toegekend als vergoeding voor opname verschilt per geval. Om de begroting wat makkelijker te maken, heeft de Letselschaderaad daarom een richtlijn opgesteld met normbedragen die partijen kunnen aanhouden. De normbedragen zijn toepasbaar op ziekenhuisopname en opname in een revalidatiecentrum, verpleeginrichting of sanatorium van (gezamenlijk) maximaal één jaar.

Per dag opgenomen in een ziekenhuis, geldt een daggeldvergoeding van 35 euro. Voor opname in een revalidatiecentrum et cetera is het bedrag vastgesteld op 18 euro per dag. Een overzicht van de bedragen en aanvullende toelichting zijn hier te vinden.

Niet bindend

De richtlijn van de Letselschaderaad is slechts een hulpmiddel en niet bindend. Het is altijd mogelijk om de schadevergoeding in het specifieke geval concreet te berekenen. Hiertoe bestaat bijvoorbeeld aanleiding als een persoon vanwege zijn fysieke of mentale gesteldheid meer kosten moet maken met betrekking tot zijn opname dan de toepasselijke daggeldvergoeding dekt. Let hierbij op dat deze kosten nog wel in redelijkheid aan het ongeval moeten kunnen worden toegerekend om voor vergoeding in aanmerking te komen (artikel 6:98 BW).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

letselschade slachtoffer in ziekenhuis
Menu