Groepsaansprakelijkheid (artikel 6:166 BW)

Als mensen samen met anderen schade veroorzaken, dan is iedere persoon uit die groep hoofdelijk aansprakelijk en verplicht om de volledige schade te vergoeden. Dit heet ‘groepsaansprakelijkheid’.

In dit artikel wordt die groepsaansprakelijkheid besproken. Wie is er aansprakelijk voor schade als die in groepsverband is gepleegd? Wat betekent ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’? Moet u de hele groep aansprakelijk stellen? Of kan het voldoende zijn om slechts één persoon uit die groep aansprakelijk te stellen?

Artikel 6:166 BW

Groepsaansprakelijkheid wordt geregeld in artikel 6:166 BW. De leden van dit artikel luiden:

  1. Indien één van tot een groep behorende personen onrechtmatig schade toebrengt en de kans op het aldus toebrengen van schade deze personen had behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk indien deze gedragingen hun kunnen worden toegerekend.
  2. Zij moeten onderling voor gelijke delen in de schadevergoeding bijdragen, tenzij in de omstandigheden van het geval de billijkheid een andere verdeling vordert.

Onrechtmatigheid

Met het eerste lid wordt duidelijk dat er sprake moet zijn van schade die voortkomt uit een onrechtmatige daad. Deze schade moet zijn toegebracht door tenminste één lid van de groep.

Als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt: een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Voor meer informatie over de onrechtmatige daad, kunt u dit artikel  lezen.

Overige vereisten voor groepsaansprakelijkheid

Verder bepaalt lid 1  dat een persoon alleen aansprakelijk gesteld kan worden indien de kans op het aldus toebrengen van schade deze personen had behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband. De groepsleden moeten dus inzien dat het gedrag van leden van de groep kan leiden tot schade.

Hoofdelijk aansprakelijk

Wanneer aan bovenstaande vereisten is voldaan kan op grond van lid 1 de volledige schade door de benadeelde op elke individuele persoon uit de groep worden verhaald. Dit heet hoofdelijk aansprakelijk. Het is hier niet van belang of de schade ook door de aansprakelijk gestelde persoon is toegebracht. Ook al heeft deze persoon zelf geen schade toegebracht, of maar een gedeelte daarvan, toch is hij aansprakelijk op grond van artikel 6:166 BW en verplicht de volledige schade te vergoeden.

Bijvoorbeeld: een groep van 3 personen mishandelen een slachtoffer. Dit slachtoffer lijdt daardoor letselschade. Van de groep hebben 2 personen werkelijk geweld gepleegd. De derde persoon uit de groep stond er alleen maar bij.

Op grond van lid 1 van artikel 6:166 BW kan de eigenaar een van de drie jongens hoofdelijk aansprakelijk stellen. Het letselschadeslachtoffer kan toch iedere persoon uit de groep aansprakelijk stellen voor de gehele schade.

Dit wetsartikel beschermt dus schade lijdende partijen. Anders zou een partij met schade steeds moeten stellen en bewijzen  welke persoon uit de groep daadwerkelijk  schade heeft toegebracht en voor welk gedeelte. Een schade lijdende partij zou dan al snel in bewijsnood raken.

Intern verhaalsrecht

Op grond van lid 2 van artikel 6:166 BW moeten leden van een groep onderling voor gelijke delen in de schadevergoeding bijdragen, tenzij in de omstandigheden van het geval de billijkheid een andere verdeling vordert.

Degene die aansprakelijk wordt gesteld voor de gehele schade kan dus van alle andere leden uit de groep een gelijke bijdrage aan de schadevergoeding vorderen.

Bijvoorbeeld: één van de personen uit het bovenstaande voorbeeld is aansprakelijk gesteld door het letselschadeslachtoffer. Deze persoon besluit op grond van lid 2 een deel van de schade waar hij aansprakelijk voor is gesteld te verhalen op de andere twee personen uit de groep. Op grond van lid 2 zijn alle drie de personen verplicht voor 1/3e deel bij te dragen aan de schadevergoeding.

Dat is alleen anders als de persoon uit de groep aantoont dat hij zelf geen geweld heeft gebruikt en daarom op grond van de billijkheid niets of minder dan 1/3 deel hoeft bij te dragen.

Andere voorbeelden van groepsaansprakelijkheid in de praktijk

In de praktijk komt de groepsaansprakelijkheid van artikel 6:166 BW regelmatig aan de orde bij:

  • Mishandeling en geweld.  Heeft u letsel of schade opgelopen door geweld of mishandeling. Klik hier om meer te lezen over de mogelijkheid van het vorderen van een schadevergoeding in de strafzaak. In deze blog leest u over een uitspraak van de rechtbank over groepsaansprakelijkheid bij een mishandeling.
  • Brandstichting, vernieling en vuurwerkschade.
  • Aansprakelijkheid voor schade toegebracht door kinderen.

Vragen?

Heeft u vragen over groepsaansprakelijkheid? Zoekt u een advocaat aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

 

 

 

 

foto van rellen bij artikel over groepsaansprakelijkheid
Menu