Slachtoffer van een misdrijf? Schadevergoeding in de strafzaak.

Als slachtoffer van een strafbaar feit zal u meestal ook schade hebben geleden zoals letselschade of beschadiging van uw eigendom. U kunt dan eisen dat de dader die schade vergoedt. Als het moet, dan kunt u de strafrechter vragen de dader te veroordelen om de schade aan u te vergoeden.

Schade vorderen in de strafzaak

Is de schade niet te gecompliceerd, dan kunt u die schade direct vorderen tijdens het strafproces. Het strafproces is een procedure tussen justitie en de dader/verdachte. Als slachtoffer bent u daar formeel gezien geen partij bij.

Als u wilt dat de strafrechter de dader ook veroordeelt tot vergoeding van uw schade, dan dient u zich als ‘benadeelde partij’ te voegen in dat strafproces. De strafrechter zal in de uitspraak kunnen beslissen dat de dader uw schade dient te vergoeden en voor welk bedrag. Dit heeft als voordeel dat er relatief snel een beslissing is en dat soms de schadevergoeding door de staat aan u wordt voorgeschoten. U hoeft dan niet zelf achter de dader aan voor betaling.

Schade te gecompliceerd voor de strafzaak?

Soms is de schade te gecompliceerd om door de strafrechter te worden meegenomen in de beoordeling van de strafzaak. De vordering van de benadeelde partij (het slachtoffer dus) is dan een ‘onevenredige belasting van het strafproces’. Bij overzichtelijke schades wil de strafrechter zich dus best uitspreken over een schadevergoeding, maar niet als het te ingewikkeld wordt.

In die gevallen kunt u beter bij de civiele rechter een schadevergoeding eisen. De civiele rechter oordeelt over zaken tussen burgers onderling en dus ook over de vraag of en hoeveel een dader aan schade moet vergoeden aan een slachtoffer, hoe gecompliceerd de schade ook is.

Letselschadezaken kunnen soms gecompliceerd zijn als het letsel ernstig is, als er gedurende lange tijd klachten en beperkingen zijn, als het causaal verband nog onduidelijk is of als het gaat om schadeposten die niet eenvoudig zijn vast te stellen, zoals toekomstige schade of verlies arbeidsvermogen van zelfstandigen.

Naar de civiele rechter

Voor deze gevallen is het daarom beter om u niet als benadeelde partij te voegen in een strafproces. U kunt dan beter direct naar de civiele rechter.

Hoger beroep?

Indien een vordering van een benadeelde partij in een strafzaak is afgewezen door de strafrechter en  indien tegen dat strafvonnis geen hoger beroep is ingesteld (door de verdachten en/of het OM), kan de benadeelde partij op grond van artikel 421 lid 4 Sv tegen dat deel van de vordering dat is afgewezen  in hoger beroep komen bij de civiele rechter.

Dat kan ook als de vordering gedeeltelijk is afgewezen door de strafrechter. De benadeelde partij kan dan voor dat gedeeltelijk afgewezen deel van de vordering in hoger beroep komen bij de civiele rechter. Een voorbeeld hiervan betreft de zaak waarover het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch uitspraak deed op 2 juni 2020 (ECLI:NL:GHSHE:2020:1700).

Indien de benadeelde partij in de strafprocedure niet-ontvankelijk is verklaard, staat er geen hoger beroep open. In dat geval kan de benadeelde partij de vordering opnieuw in eerste aanleg voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Vragen?

Bent u slachtoffer en wilt u uw schade verhalen op de dader? Heeft u vragen of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu