Aansprakelijkheid en kinderen (artikelen 6:164 en 6:169 BW)

U lijdt (letsel)schade door toedoen van een kind. Is het kind dan aansprakelijk? Of de ouders van het kind? Dat hangt onder meer af van de leeftijd van het kind. Lees hier alles over de aansprakelijkheid van  kinderen en de ouders.

Kinderen onder de veertien niet aansprakelijk (artikel 6:164 BW)

In artikel 6:164 BW is de aansprakelijk voor kinderen geregeld. Dit artikel luidt:

Een gedraging van een kind dat de leeftijd van 14 jaren nog niet heeft bereikt kan hem niet als onrechtmatige daad worden toegerekend.”

Artikel 6:164 BW bepaalt dus dat een onrechtmatige daad van een kind jonger dan veertien jaar niet aan het kind kan worden toegerekend.

Een voorbeeld: de 7 jaar oude Lars schiet tijdens het voetballen op straat een bal tegen het raam van zijn overbuurvrouw. Het glas breekt en zijn overbuurvrouw heeft schade.

De gedraging van Lars (het schieten van een bal door de ruit) kan als een onrechtmatige daad worden aangemerkt. Er is immers sprake van een inbreuk op een eigendomsrecht recht van een ander, namelijk op die van de overbuurvrouw. Het glas van haar raam is gebroken.

Op grond van artikel 6:164 BW kan deze onrechtmatige daad van Lars niet aan hem worden toegerekend omdat hij jonger is dan veertien jaar oud. Als een onrechtmatige daad niet kan worden toegerekend, dan is er ook geen aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid voor kinderen jonger dan veertien jaar (artikel 6:169 BW)

Maar blijft u dan met de schade zitten? Nee. Om de schade te kunnen verhalen kan een beroep worden gedaan op artikel 6:169 lid 1 BW. Dit artikel bepaalt:

Voor schade aan een derde toegebracht door een ander als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind heeft aansprakelijk.”

De overbuurvrouw uit het eerder genoemde voorbeeld zou dus op grond van artikel 6:169 lid 1 de schade op de degene die het ouderlijk gezag of voogdij over Lars heeft kunnen verhalen. Meestal zijn dat de ouders.

Kinderen van veertien jaar of ouder wél aansprakelijk

Gelet op artikel 6:164 kan een onrechtmatige daad van een kind van veertien jaar of ouder wél aan dat kind worden toegerekend. Een kind van veertien jaar of ouder kan dus aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij een ander heeft toegebracht.

Kinderen van veertien of vijftien? Ook de ouders aansprakelijk

Wanneer een kind veertien of vijftien jaar oud is kunnen ook de ouders  of de voogd aansprakelijk zijn voor de schade die het kind heeft veroorzaakt. Dit staat in lid 2 van artikel 6:169 BW:

Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.”

In dit artikel wordt dus bepaald dat wanneer de ouders of voogd kunnen aantonen dat het hen niet te verwijten valt dat het kind de onrechtmatige daad gepleegd heeft, hun aansprakelijkheid vervalt en slechts het kind aansprakelijk is.

Een voorbeeld: een kind van vijftien fietst van school naar huis. Bij het oversteken kijkt het kind niet goed uit en hierdoor komt een andere fietser ten val. Die andere fietser raakte gewond en loopt letselschade op.

De gewonde fietser kan zowel het vijftienjarige kind als de ouders of voogd van het kind aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Maar als de ouders of de voogd kunnen aantonen dat het hun niet te verwijten is dat zij het kind niet hebben weerhouden van zijn handelen, dan blijft alleen het kind aansprakelijk. In dit voorbeeld zullen de ouders daarin slagen omdat zij uiteraard geen invloed hebben kunnen hebben op de situatie, terwijl het niet ongebruikelijk of bijzonder gevaarlijk is dat zij hun vijftienjarige kind zonder hen laten fietsen.

Voorstel verruiming aansprakelijkheid ouders

Het voorstel is om de kwalitatieve aansprakelijkheid in artikel 6:169 BW uit te breiden tot ouders van kinderen tot 18 jaar, met een disculpatiemogelijkheid voor ouders van kinderen van 16 en 17 jaar. Ouders zouden dan onvoorwaardelijk kwalitatief aansprakelijk zijn voor kinderen tot 16 jaar, in plaats van de huidige 14 jaar. Voor de leeftijd van 16 en 17 jaar zijn de ouders alleen niet aansprakelijk als zij kunnen aantonen dat hun niet kan worden verweten dat zij het gedrag van hun kind niet hebben belet. Voor meer informatie over het voorstel verruiming aansprakelijkheid ouders klik hier.

Aansprakelijkheid van kinderen en ouders verzekerd?

De aansprakelijkheid van kinderen is gedekt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Een dergelijke verzekering dekt het risico van aansprakelijkheid voor alle gezinsleden, dus ook die van de kinderen.

Als een kind en/of de ouder of voogd aansprakelijk is voor schade toegebracht door het kind, dan is dat verzekerd als een dergelijke verzekering is afgesloten.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid en kinderen of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

 

 

foto kind op slee bij artikel over aansprakelijkheid en kinderen
Menu