Vragen telefoonnummer bij aanvraag verzekering in strijd met AVG

Het KiFiD heeft op 7 januari 2020 beslist dat een verzekeraar met haar acceptatiebeleid in strijd handelt
met de AVG door een aanvraag te weigeren als een aspirant-verzekerde weigert zijn telefoonnummer te verstrekken.

Aanvraag verzekering afgewezen

Iemand die een verzekering wilde sluiten, wilde niet zijn telefoonnummer gegeven. Omdat het een aanvraag via internet was, moest er bij het telefoonnummer iets worden ingevuld. Daarom werd een fictief nummer ingevuld. Vervolgens werd de aanvraag (mede daarom) door de verzekeraar afgewezen.

Artikelen 5 en 6 AVG

De verwerking van persoonsgegevens, waaronder een telefoonnummer, moet gelet op artikel 5 lid 1 sub c
en artikel 6 lid 1 AVG noodzakelijk zijn met het oog op het omschreven gerechtvaardigde doel van de verwerking. Hierbij moet voldaan zijn aan de beginselen van proportionaliteit  en subsidiariteit.

Telefoonnummer noodzakelijk voor uitvoering verzekeringsovereenkomst?

De vraag is dus of het verwerken van een telefoonnummer noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Het KiFiD beslist van niet en licht dit als volgt toe:

Verzekeraar beschikt over de NAW gegevens van Consument. Deze gegevens moeten voldoende zijn om erachter te komen of een (aspirant-)verzekerde al dan niet in een register is opgenomen. Kortom, Verzekeraar heeft onvoldoende gemotiveerd waarom verwerking van de persoonsgegevens, het geven van een telefoonnummer, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De verzekeraar mocht de aanvraag van de verzekering dus niet afwijzen vanwege het niet willen geven van het (juiste) telefoonnummer.

De volledige beslissing leest u hier.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

logo kifid
Menu