Auto blijkt gestolen, en nu?

U heeft een tweedehands auto gekocht, bijvoorbeeld via Marktplaats.nl, maar later blijkt dat die auto is gestolen. De papieren en het kenteken leek in orde. De auto is ‘omgekat’. Het is een ‘duplo’ auto, zoals dat wordt genoemd.

Onderzoek politie

Vaak zal de politie de boven water gekomen auto eerst in beslag nemen voor onderzoek.  Als de politie de auto na afronding van het onderzoek wil teruggeven, kunnen er geschillen ontstaan over de vraag aan wie de auto moet worden teruggegeven.

Oorspronkelijke eigenaar

De verzekeraar van de oorspronkelijke eigenaar heeft met het schadeloos stellen van de oorspronkelijke eigenaar na de diefstal van de auto, het eigendom verkregen van de gestolen auto. De verzekeraar wordt dan gezien als ‘oorspronkelijke eigenaar’.  De oorspronkelijke eigenaar kan gedurende 3 jaar na de diefstal opeisen (het recht van revindicatie, artikel 5:2 BW). U of de politie (als de auto in beslag is genomen) zal de auto moeten afstaan aan de verzekeraar. Dat u de auto te goeder trouw heeft gekocht maakt dan niet uit.

Klaagschriftprocedure

Het wil echter wel eens voorkomen dat het Openbaar Ministerie de auto toch teruggeeft aan de koper te goeder trouw, of dat de koper te goeder trouw met behulp van de zogeheten ‘klaagschriftprocedure’ het bewerkstelligt dat het Openbaar Ministerie de auto op last van de strafrechter moet teruggeven aan de koper te goeder trouw.

Dit kan ertoe leiden dat de koper  in die beslissingen van het Openbaar Ministerie dan wel van de rechtbank tot teruggave, ten onrechte bevestigd ziet dat hij rechthebbende is van de auto. Ten onrechte, omdat de koper in een latere eventuele civiele procedure zal zien dat de auto toch moet worden afgestaan aan de oorspronkelijke eigenaar / verzekeraar, ook al was de  koper te goeder trouw.

Te goeder trouw?

Koopt u  een auto van een particulier (dus niet van een autobedrijf), bijvoorbeeld op  Marktplaats.nl, dan moet u de auto toch afstaan, ook al bent u te goeder trouw.

Dit geldt alleen als  de auto gestolen blijkt en als de oorspronkelijke eigenaar die auto binnen drie jaar na de diefstal op eist (revindicatie).

Consumentenbescherming

Als u de auto heeft gekocht als consument en de auto blijkt gestolen, dan hoeft u de auto nooit af te staan, tenzij u niet te goeder trouw was (artikel 3:86 lid 3 BW).

Wat kunt u doen?

Als u als koper in het geheel geen risico wilt lopen, dan koopt u een tweedehands auto niet van een andere particulier maar van een bedrijf. Of u zorgt dat u zeker weet dat  de particuliere verkoper de auto al minstens drie jaar onder zich heeft.

Bent u koper van een tweedehands auto die gestolen blijkt en de auto is in beslag genomen door de politie of de oorspronkelijke eigenaar eist die auto bij u op, ga dan na wat uw rechten zijn. Mogelijk kunt u zorgen dat de politie de auto aan u terug geeft en dat u de auto mag houden. Ook kunt u nagaan of er met de oorspronkelijk eigenaar een regeling valt te treffen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

gestolen auto's in beslag genomen revindicatie
Menu