Nieuwe regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel belangenbehartigers

Aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor Buitengerechtelijke Kosten (BKB). De nieuwe BKB-regeling en bijbehorende staffel gaan in op 1 september 2021 en lopen door tot 1 juli 2024.

Het Verbond van Verzekeraars meldt op haar website over een nieuwe regeling over de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van letselschadeslachtoffers.

Het Verbond van Verzekeraars meldt hierover het volgende:

“SAMENVATTING:

Aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor Buitengerechtelijke Kosten (BKB). De nieuwe BKB-regeling en bijbehorende staffel gaan in op 1 september 2021 en lopen door tot 1 juli 2024. Wijzigingen: 1. Vergoedingen aan belangenbehartigers in kleinere/lichtere zaken zijn lager, maar juist hóger in het middel/zware segment. 2. Nieuw in de regeling is een variant van de Procesgang Licht Letsel (PLL) geïntroduceerd. De PLL geldt voor letselschadezaken waarin herstel binnen zes maanden plaatsvindt, met een maximum schadebedrag van 5.000 euro. Partijen hopen met de introductie van de PLL dat kleine schades soepeler en sneller worden afgewikkeld. Om praktische redenen is bepaald dat partijen, die al een lopende PIV-overeenkomst met elkaar hebben, per 1 september automatisch overgaan op de nieuwe overeenkomst. Tenzij men (bilateraal) aangeeft dat niet te willen.

Wijzigingen

De regeling heeft een bilateraal karakter. Dat betekent dat elke verzekeraar afzonderlijk bepaalt met welke belangenbehartiger de overeenkomst wordt gesloten en omgekeerd. Per 1 september 2021 kan de nieuwe BKB-regeling rechtsreeks worden gesloten tussen verzekeraar en belangenbehartiger.

De grootste wijziging, ten opzichte van eerder, is zichtbaar in de staffelbedragen. Vergoedingen aan belangenbehartigers in kleinere/lichtere zaken zijn lager, maar juist hóger in het middel/zware segment.

Nieuw in de regeling is een variant van de Procesgang Licht Letsel (PLL) geïntroduceerd. De PLL geldt voor letselschadezaken waarin herstel binnen zes maanden plaatsvindt, met een maximum schadebedrag van 5.000 euro. Partijen hopen met de introductie van de PLL dat kleine schades soepeler en sneller worden afgewikkeld.

Automatisch over

Om praktische redenen is bepaald dat partijen, die al een lopende PIV-overeenkomst met elkaar hebben, per 1 september automatisch overgaan op de nieuwe overeenkomst. Tenzij men (bilateraal) aangeeft dat niet te willen.”

Overeenkomst BGK 2021-2024
Staffel BKB regeling 2021
Bijlage Procesgang Licht Letsel 2021

Bron: Verbond van Verzekeraars.

afbeelding van een 5 euro biljet bij een artikel over voordeelstoerekening bij schadevergoeding
Menu