De Richtlijn Licht Letsel

De Richtlijn licht letsel geeft een richtlijn voor de afhandeling van lichte letselschade. Met licht letsel wordt bedoeld: letsel dat zich binnen zes maanden restloos herstelt.

Waarom is de Richtlijn Licht Letsel opgesteld?

De richtlijn is opgesteld door de letselschade raad en ziet toe op een effectieve afhandeling van schade. Belangrijk is hierbij dat de afhandeling van de schade voor het slachtoffer op een prettige manier plaatsvindt. In de richtlijn wordt aangegeven door middel van welke stappen schade gemeld kan worden bij de aansprakelijke verzekeraar. Dit kan nuttig zijn omdat er bij licht letsel schade niet altijd bijstand is van een belangenbehartiger.

Voor wie is de Richtlijn Licht Letsel opgesteld?

De richtlijn is opgesteld voor licht letsel en niet voor zwaarder of complexer letsel. Daarvoor is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van toepassing. Verder is voorlopige toepassing mogelijk als het onduidelijk is of het letsel onder de richtlijn valt.

Wanneer is er sprake van ‘licht letsel’?

Volgens de richtlijn is er sprake van ‘licht letsel’ als:

  1. Het gaat om letsel dat zich binnen 6 maanden restloos geneest en waar geen complicaties optreden. Hiervan zijn uitgezonderd de normale, niet ontsierde littekens;
  2. Wanneer het letsel niet leidt tot arbeidsongeschiktheid of wanneer deze slechts tijdelijk is;
  3. Er na een periode van zes maanden geen verdere medische behandelingen of controles nodig zijn.

Bij licht letsel kunt u denken aan:

  • Wonden waarbij er geen zenuwen geraakt zijn;
  • Eerste of tweede graad brandwonden;
  • Kneuzingen en verzwikkingen;
  • Eenvoudige botbreuken;
  • Bij een miltscheur, nier kneuzing of klaplong;
  • Schade aan het gebit die te herstellen is met maximaal drie behandelingen.

Smartengeld

Smartengeld wordt toegekend bij immateriële schade. Dit is schade die moeilijk in geld uit te drukken is. Bij immateriële schade kunt u bijvoorbeeld denken aan pijn of het missen van levensvreugde. In de richtlijn worden normbedragen gegeven voor het toekennen van smartengeld bij licht letsel.

De Richtlijn Licht Letsel

Klik hier voor de volledige Richtlijn Licht Letsel.

Vragen?

Heeft u vragen over of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van hand met pleisters
Menu