Aanvang directe schadeafhandeling

Vanaf 1 juli 2021 kunnen klanten met een WA-autoverzekering bij hun eigen verzekeraar terecht als ze materiële schade hebben aan een particuliere personenauto. Dit wordt de directe schadeafhandeling genoemd.

Hoe werkt de directe schadeafhandeling?

Het moet gaan om materiële schade aan een particuliere personenauto. De schade moet zijn veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder (mede) aansprakelijk is. De verzekerde meldt dus de schade bij zijn eigen verzekeraar en de verzekeraar kijkt dan of er dekking is. De verzekeraar neemt de schade bij een WA-verzekerde auto alleen in behandeling indien de andere bestuurder (mede) aansprakelijk is. Eventuele discussies over de aansprakelijkheid vinden dan ook plaats met de eigen verzekeraar. De schade wordt volledig afgehandeld met de eigen verzekerde.  Nadat de schade is afgehandeld met de verzekerde vindt er verhaal plaats bij de aansprakelijke verzekeraar.

Het doel van de directe schadeafhandeling

Het idee achter de directe schadeafhandeling is dat met deze nieuwe dienstverlening de schade eenvoudiger en sneller kan worden afgehandeld. De consument kan de schade bij de eigen verzekeraar melden. Vervolgens wordt de schade door de verzekeraars onderling verhaald.

Reacties van verzekeraars

Verzekeraars zijn enthousiast over de directe schadeafhandeling. Zij zien vooral de voordelen voor de consument. Doordat de consument niet meer hoeft uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is en niet meer zelf in gesprek hoeft met de aansprakelijke partij kost het indienen van een claim minder tijd. Verzekeraars verwachten met de directe schadeafhandeling een hogere klanttevredenheid door het snellere afhandelingsproces. De consument profiteert van de dienstverlening die er nu alleen voor allrisk verzekerden is.

Keuzevrijheid voor de consument

De consument blijft de vrijheid houden om de schade zelf bij de aansprakelijke verzekeraar te claimen. Daarbij kunnen zij zich, zoals altijd, laten bijstaan door hun adviseur of rechtsbijstandsverzekeraar. Daarnaast heeft de verzekerde een relatie met de eigen verzekeraar. Als de verzekerde niet tevreden is met de dienstverlening kan hij daaraan gevolg geven door de verzekering op te zeggen.

De directe afhandeling zou dus zowel voor de consument als voor de verzekeraars een uitkomst moeten bieden voor een snellere en efficiëntere schadeafwikkeling. Uiteindelijk zal uit de praktijk blijken of dit ook het geval is.

Klik hier voor het bericht van het Verbond van Verzekeraars over de directe schadeafhandeling.

 

 

logo verbond verzekeraars bij artikel over directe schadeafhandeling
Menu