Doorbetaald loon verhalen? Lees hoe (artikel 6:107a BW).

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Indien uw werknemer ziek is of letsel heeft door de schuld van een ander, dan kunt u als werkgever het doorbetaalde loon van die ander terugvorderen. De wet biedt deze mogelijkheid in artikel 6:107a lid 2 BW.

Uw werknemer heeft bijvoorbeeld letsel opgelopen bij een aanrijding en is daardoor uitgevallen voor het werk. U heeft het loon doorbetaald tijdens die uitval. Indien de automobilist die uw werknemer heeft aangereden aansprakelijk is, dan kunt u het doorbetaalde loon verhalen op die aansprakelijke automobilist. De aansprakelijkheid van die automobilist zal verzekerd zijn waardoor u te maken krijgt met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Die aansprakelijkheidsverzekeraar zal u het doorbetaalde loon vergoeden.

Alleen het nettoloon

Het gaat dan alleen om het nettoloon. Werkgeverslasten en bijvoorbeeld kosten van vervangende krachten kunnen niet worden verhaald. Als werkgever kunt u alleen dat verhalen wat de werknemer zelf zou kunnen vorderen van de aansprakelijke partij (in de hypothetische situatie dat er geen loondoorbetalingsplicht was). In het artikel staat dit zo geformuleerd.

Artikel 6:107a lid 2 BW:

“Indien een werkgever krachtens artikel 629, lid 1, van Boek 7 of krachtens individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht is tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gekwetste het loon door te betalen, heeft hij, indien de ongeschiktheid tot werken van de gekwetste het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, jegens deze ander recht op schadevergoeding ten bedrage van de door hem betaalde loon, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de gekwetste is gehouden.”

Kosten re-integratie ook verhaalbaar

Sommige kosten kunnen wél worden verhaald, zoals bijvoorbeeld kosten van re-integratie. Dit staat in lid 3 van artikel 6:107a BW.

“De in lid 2 bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door de werkgever gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn in artikel 658a van Boek 7 bedoelde verplichtingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.”

Causaal verband met arbeidsongeschiktheid

Tot zo ver is de regeling vrij duidelijk. Onduidelijk wordt het als het nog niet vast staat dat de uitval van uw werknemer wel echt het gevolg is van de aanrijding (of welke aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis dan ook). Het komt geregeld voor dat er discussie ontstaat tussen uw werknemer en de aansprakelijkheidsverzekeraar over de vraag of de aanrijding wel heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid (dus over het causaal verband). Een discussie over het causaal verband is vervelend voor u als werkgever omdat u dan niet direct het doorbetaald loon vergoed krijgt.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu