Politiegeweld en aansprakelijkheid

In Nederland mag de politie geweld gebruiken. Het geweldsmonopolie van de overheid is namelijk neergelegd bij de politie en de krijgsmacht.

Het gebruik van geweld door de politie is echter niet onbeperkt. Er zijn grenzen. Wat als die grenzen worden overschreden? Wie is er dan aansprakelijk voor de schade, zoals bijvoorbeeld opgelopen letsel?

Wanneer mag de politie geweld gebruiken?

Wanneer de politie geweld mag gebruiken staat omschreven in artikel 7 van de Politiewet. Het eerste lid van dit artikel geeft aan dat er geweld gebruikt mag worden mits het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. Dit is het vereiste van ‘subsidiariteit’.

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een aanhouding waarbij de verdachte probeert weg te komen en de politie hem niet op een andere manier zou kunnen aanhouden.

Verder vermeldt het eerste lid van artikel 7 dat aan het gebruik van geweld zo mogelijk een waarschuwing vooraf gaat.

Welk geweld mag de politie gebruiken?

De politie heeft verschillende geweldsmiddelen die zij kunnen inzetten. Zo kan de politie fysiek geweld gebruiken, een wapenstok, peperspray, diensthond of een dienstwapen.

De politie mag niet méér geweld gebruiken dan nodig is. Belangrijk is dat het gebruikte geweld altijd in verhouding staat met de ernst van de situatie en het misdrijf. Dit is het vereist van ‘proportionaliteit’.

Ook mag het geweld niet als straf worden gebruikt door de politie.

Aansprakelijkheid voor buitensporig geweld?

Indien niet is voldaan aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit en er is sprake van buitensporig geweld met schade tot gevolg, dan kan de politie aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Of de politie aansprakelijk is zal steeds per geval moeten worden beoordeeld.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

politieagenten op motoren op een rij
Menu