Meer affectieschade uitgekeerd

Sinds 2019 is de wet affectieschade van kracht. Het gaat bij deze wet om een vergoeding aan naasten bij iemand met blijvend ernstig letsel of die is overleden, wat is veroorzaakt door iemand anders. In 2020 keerden verzekeraars in totaal rond de tien miljoen euro aan affectieschade uit. Dat is vier miljoen meer dan een jaar eerder. Het Verbond van Verzekeraars meldt bovendien dat de afwikkeling snel en soepel verloopt.

Wet Affectieschade

Bij ernstig blijvend letsel of overlijden, veroorzaakt door iemand anders, kunnen de partner, zijn kinderen en ouders of zij die een vergelijkbare relatie met het slachtoffer hebben in aanmerking komen voor een vergoeding van affectieschade. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een vergoeding aan de ouders van een kind dat wordt aangereden en levenslang gehandicapt blijft of een ouder die overlijdt als gevolg van een medische fout. Klik hier voor een uitgebreid artikel over affectieschade

Toename gemiddelde schadelast affectieschade

De toename van het bedrag aan uitgekeerde affectieschade is het gevolg van meer mensen die in aanmerking kwamen voor een vergoeding. In 2020 waren er veelal meerdere naasten die recht hadden op een vergoeding. Dit veroorzaakte een gemiddelde schadelast van 24.000 euro. Dit is fors meer in vergelijking met de 14.000 euro in 2019.

Evaluatie Wet Affectieschade

In 2024 zal de Wet Affectieschade worden geëvalueerd. Het eventuele effect op de hoogte van verzekeringspremies zal hier onder meer in worden meegenomen.

Klik hier voor het bericht van het Verbond van Verzekeraars

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van hand met pleisters
Menu