Brandschade door zonnepanelen verzekerd?

De transitie naar duurzame energie wordt door Nederlanders steeds vaker gemaakt. Warmtepompen worden geïnstalleerd, maar vooral zonnepanelen zijn populair. In 2021 beschikken 1,5 miljoen huizen over zonnepanelen. Hiervan zijn 250.000 woningen huurwoningen en 1,25 miljoen koopwoningen.

Deze transitie is echter niet geheel zonder risico’s. Er zijn veel gevallen bekend waarbij fikse branden zijn ontstaan met de zonnepanelen als oorzaak. Is deze brandschade door zonnepanelen verzekerd?

Brandgevaar

In veel gevallen wordt brand met zonnepanelen veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie. De meeste installaties voldoen bijvoorbeeld niet aan de technische basisvoorwaarden.

De bouw- en elektrotechnische regels worden bijvoorbeeld niet nageleefd door installateurs bij het plaatsen van panelen. Het kiezen van de juiste installateur is daarom van belang om het brandrisico te minimaliseren.

Eisen verzekeraars

Verzekeraars stellen steeds vaker eisen aan de installatie. Sommige verzekeraars eisen dat er een opleveringsinspectie plaatsvindt door een gespecialiseerd inspectiebureau. Zo staat er in sommige polisvoorwaarden  dat bij schade moet kunnen worden aangetoond dat de zonnepanelen volgens de geldende installatievoorschriften zijn geïnstalleerd door een erkend bedrijf. Sommige verzekeraars hanteren een lijst met vereisten waaraan moet zijn voldaan bij de installatie van zonnepanelen, zoals bijvoorbeeld:

  1. Een installateur met een keurmerk
  2. Een installateur met ervaring en referenties
  3. Een lokale of landelijke installateur
  4. Een risico-inspectie ná de installatie

Waar verzekerd?

Bij de aanschaf van zonnepanelen is het belangrijk om de polisvoorwaarden van de al bestaande opstal- of brandverzekering te controleren. Bij de installatie van zonnepanelen op het dak van een koopwoning waarvan je eigenaar bent, vallen de zonnepanelen veelal onder de opstalverzekering.

Het is daarbij wel van belang dat de zonnepanelen aan het huis vastzitten. Bij een huurwoning ligt dit echter anders. Als je zonnepanelen laat installeren op het dak van je huurwoning, vallen de zonnepanelen niet onder je opstalverzekering (want alleen de eigenaar zal die hebben). In dat geval is het soms mogelijk dat de zonnepanelen zijn verzekerd onder de  inboedelverzekering.

Sommige verzekeringen sluiten schade door zonnepanelen uit in de polisvoorwaarden of eisen dat de aanschaf van zonnepanelen wordt doorgegeven aan de verzekeraar als een risicowijziging.  Bij sommige verzekeringen zijn de zonnepanelen niet standaard meeverzekerd, maar is het wel mogelijk om die mee te verzekeren.

Als je de installatie van zonnepanelen op je dak dan niet doorgeeft of niet aanvullend verzekerd, kan het zo zijn dat schade die wordt veroorzaakt door de zonnepanelen wordt uitgesloten van dekking en dus niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van man die zonnepaneel op dak plaatst bij artikel over brand door zonnepanelen en verzekering
Menu