Introductie Nationaal Keurmerk Letselschade

Per 4 januari 2021 heeft de Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade geïntroduceerd.
De komst van dit keurmerk is volgens Slachtofferhulp Nederland een belangrijke ontwikkeling voor slachtoffers. Nu is het voor slachtoffers van letselschade duidelijk waar hun belangen veilig zijn.

Sneller en efficiënter

Dit keurmerk is een grote stap in de professionalisering van de letselschademarkt en zal bovendien zorgen voor een snellere en efficiëntere afhandeling van letselschadezaken. Het Nationaal keurmerk Letselschade (NKL) is het kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners, die met inachtneming van de gezamenlijk binnen de lestelschademarkt opgestelde kwaliteits- en gedragsregels, bijdragen aan het afwikkelen van letselschadezaken en de kwaliteit van de werkzaamheden van de letselschadeprofessionals waarborgen.

Ondersteuning slachtoffers

Juist voor letselschadeslachtoffers is het Nationaal Keurmerk Letselschade van groot belang. Voor deze slachtoffers is het belangrijk dat dienstverleners oog hebben voor hun belangen. Het betreft mensen die vaak al iets ingrijpends mee hebben gemaakt en het is belangrijk om te voorkomen dat een slachtoffer nog een keer slachtoffer wordt omdat hij wordt bijgestaan door een ondeskundige of malafide dienstverlener.
Met de komst van de NKL wordt het voor slachtoffers onmiddellijk duidelijk welke dienstverleners oog hebben voor hun belangen en waar ze verzekerd zijn van deskundige hulp.

Voorwaarden keurmerk

Het Nationaal keurmerk Letselschade vervangt het huidige Register Letselschade. Dit keurmerk wordt verschaft aan de hand van vastgestelde criteria waaraan organisaties moeten voldoen. Er liggen gedragscodes, richtlijnen en opleidingen ten grondslag aan de wenselijke kwaliteit alvorens het keurmerk mag worden verleend. Bovendien verbinden organisaties zich door middel van het NKL aan een audittraject waarbij de kwaliteit van dienstverlening wordt getoetst en daar waar nodig verbeteringen worden doorgevoerd.

Dienstverleners kunnen zich door middel van het Nationaal Keurmerk Letselschade onderscheiden en laten zien dat ze deskundig zijn en kwaliteit leveren. Bovendien zorgt één keurmerk voor de gehele letselschademarkt voor eenduidigheid en overzichtelijkheid voor slachtoffers.

logo nationaal keurmerk letselschade van de letselschaderaad
Menu