Nieuwe Aanwijzing Slachtoffers in het Strafproces; Wat betekent dit?

Op 1 maart 2024 treedt de nieuwe Aanwijzing Slachtoffers in het Strafproces in werking.

De nieuwe Aanwijzing vervangt de huidige Aanwijzing Slachtofferrechten. Deze Aanwijzing geldt als een handleiding ten aanzien van slachtofferrechten in strafproceszaken.

Zo staat er bijvoorbeeld in dat slachtoffers recht hebben op een tolk en dat zij op de hoogte worden gehouden van het verloop van de zaak. De nieuwe Aanwijzing bevatten nieuwe regels en zijn volgens meerdere slachtofferorganisaties op verschillende punten zorgwekkend.

Hieronder staan de nieuwe regels die nadelige gevolgen hebben voor slachtoffers.

Termijn

Indien je slachtoffer bent van een misdrijf, heb je recht op het indienen van een schadevergoeding en kun je tevens aangeven van welke rechten je nog meer gebruik wil maken. De nieuwe Aanwijzing geeft een slachtoffer hier slechts een termijn van 14 dagen voor. Wanneer het formulier niet tijdig ingevuld wordt teruggestuurd, gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat het slachtoffer afziet van deze rechten.

Kennisneming van processtukken

Volgens de nieuwe Aanwijzing kunnen slachtoffers beperkter toegang krijgen tot de processtukken dan voorheen. Wanneer het Openbaar Ministerie bepaalt dat het belang van het slachtoffer niet opweegt tegen andere belangen, zal het slachtoffer beperkt worden in de toegang.

Vertegenwoordiging tijdens voorbereidend onderzoek

Een slachtoffer in een strafzaak heeft van meet af aan recht op bijstand van een advocaat . Slachtoffers zijn hier erg gebaat mee, aangezien het moeilijk voor ze kan zijn om na een heftige gebeurtenis goed te begrijpen wat er zich allemaal afspeelt.  In de nieuwe Aanwijzing staat opgenomen dat tijdens het voorbereidend onderzoek het slachtoffer zich niet langer kan vertegenwoordigen door een advocaat of gemachtigde. De rol van een slachtofferadvocaat wordt dus beperkt in de nieuwe Aanwijzing.

Lees hier de nieuwe Aanwijzing: Staatscourant 2024, 4318 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

tekening van advocaat bij artikel letselschade en strafproces
Menu