Registratie fraude autoverzekering ingekort vanwege persoonlijke situatie

Op grond van de wet (artikel 7:928 BW) is iemand die een verzekering wil afsluiten verplicht de vragen van de verzekering juist te beantwoorden. Dit noemt met de mededelingsplicht. Doet de aspirant-verzekeringnemer dat niet, dan kan de aangevraagde verzekering worden geweigerd.

Verzekeringsfraude

Daarnaast kan de verzekeraar besluiten de gegevens van de aanvrager te registreren in frauderegisters die ook zichtbaar zijn voor andere verzekeraars en financiële instellingen. Die registratie is alleen geoorloofd als werkelijk sprake is van verzekeringsfraude. Het moet gaan om meer dan alleen een vermoeden daarvan.

Registratie proportioneel?

Bovendien moet de registratie en de duur daarvan proportioneel zijn. In deze zaak waarover de geschillencommissie van het Kifid heeft beslist, ging het om een frauderegistratie van 4 jaar omdat de aanvrager van een verzekering de vragen van de verzekeraar onjuist had beantwoord.

De geschillencommissie oordeelde dat de registratie terecht was omdat de aanvrager bewust onjuiste antwoorden had gegeven met het opzet de verzekeraar te misleiden.

Echter, de duur van de registratie (4 jaar) achtte de commissie niet proportioneel omdat de aanvrager daardoor disproportioneel wordt geraakt. Hij zou daardoor alleen duurdere verzekeringen kunnen afsluiten terwijl dat gelet op zijn financiële situatie problematisch is, te meer omdat hij vanwege zijn invalide vrouw afhankelijk is van een auto en dus ook van een autoverzekering. Om die reden moest de duur van de registratie worden ingekort.

Lees hier de volledige beslissing: uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-539.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu