Schadevergoeding voor iets dat niet kapot is

Als iemand recht heeft op schadevergoeding, dan betekent dat in principe dat hij moet worden teruggebracht in de situatie zoals die zou zijn geweest indien de schade nooit was veroorzaakt. Bij het bepalen van de omvang van een te vergoeden schade dient daarom een vergelijking te worden gemaakt van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die zou zijn geweest indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Deze uitspraak van de geschillencommissie van het KiFiD geeft dit principe mooi weer.

De twee vazen

Iemand lijdt schade doordat iemand anders tegen één van zijn twee tuinvazen rijdt. De vaas viel en brak in stukken. De ander vaas was onbeschadigd gebleven.

De verzekeraar (diens gevolmachtigde) had slechts één vaas vergoed (€ 1.870,–). De eigenaar van de vazen maakte echter aanspraak op vergoeding van twee vazen. Reden: de vazen zijn een set en vormen samen een esthetische eenheid. Beide vazen waren reeds verkleurd. Door slechts één vaas te vervangen ontstaat er onderling kleurverschil en wordt die esthetische eenheid verbroken.

Beslissing geschillencommissie

De geschillencommissie van het KiFiD gaf de eigenaar van de vazen hierin gelijk. Als slechts één vaas wordt vergoed wordt de eigenaar niet teruggebracht in de situatie zoals die zou zijn geweest zonder schadeveroorzakende gebeurtenis.

Ook de andere vaas moest worden vergoed. En zo kan het dat iemand recht heeft op vergoeding van iets wat nooit kapot was.

Lees hier de volledige uitspraak: KiFiD 2 oktober 2019 (Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-763).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheid en verzekeringsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu