Varkensschuur stort in bij verbouwing. Geen dekking CAR-verzekering.

De uitsluiting in een CAR-verzekering van schade die is veroorzaakt doordat de verzekerde niet de normale zorgvuldigheid in acht heeft genomen, is een kernbeding, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

CAR-verzekering

Een verzekerde verbouwt in eigen beheer een varkensschuur. Daarvoor sluit hij een CAR-verzekering. Een CAR-verzekering dekt het risico op schade aan eigendommen bij de uitvoering van de verbouwing.

In de voorwaarden bij de CAR-verzekering staat dat niet is verzekerd de schade die ontstaat als verzekerde niet de normale zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

De verzekerde maakt grote openingen in de acht gemetselde tussenmuren van de varkensstal. Vervolgens valt het dak naar beneden en storen de tussenmuren in. De verzekerde vraagt om uitkering onder de CAR-verzekering, maar de verzekeraar wijst dekking af. De verzekeraar stelt dat verzekerde niet de normale zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Kernbeding

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt of de verzekeraar dekking mag weigeren. Daartoe stelt het hof eerst vast dat de betreffende uitsluiting een zogeheten ‘kernbeding’ betreft omdat het een uitsluitingsclausule is die als zodanig ziet op de omvang van het verzekerd risico en die rechtstreeks van invloed is op de premieomvang.

Of een bepaling wel of geen kernbeding is maakt uit omdat het in dat geval niet een ‘algemene voorwaarden is’. Dat betekent weer dat de regels die gelden voor algemene voorwaarden, niet gelden voor kernbedingen. Daardoor hoeven kernbedingen aan minder eisen te voldoen dan algemene voorwaarden.

Maar er is wel één hele belangrijke voorwaarde die geldt voor kernbedingen: het beding moet duidelijk tussen partijen zijn overeengekomen zoals bedoeld in artikel 3:33 BW en artikel 3:35 BW.

In deze zaak oordeelt het gerechtshof dat sprake is van een kernbeding en dat voldaan is aan voornoemde artikelen. Dit betekent dat het beding alleen nog maar terzijde kan worden geschoven als dat ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is’, zoals bedoeld in artikel 6:248 BW. Dat is volgens het gerechtshof niet gebleken.

Normale zorgvuldigheid

De verzekeraar mag zich dus beroepen op de uitsluiting, maar dat moet de verzekeraar wel eerst stellen en bewijzen dat de schade is veroorzaakt doordat de verzekerde niet de normale zorgvuldigheid in acht heeft genomen. In deze zaak is de verzekeraar daarin volgens het gerechtshof geslaagd. Volgens het gerechtshof is dit bewijs vooral geleverd door ‘het overtuigende rapport van de door de rechtbank benoemde deskundige ingenieur.

De verzekeraar doet in deze zaak dus een geslaagd beroep op de uitsluiting van schade die is veroorzaakt doordat de verzekerde niet de normale zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Lees hier de volledige uitspraak van 10 september 2019.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo van de rechtspraak in kleuren van salva schaderecht
Menu