Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen door gladheid

Een auto-ongeluk veroorzaakt door sneeuw of ijzel, je hoort het helaas nogal eens voorbij komen.
Bij sneeuwbuien is er vaak maar tot 50 meter zicht en de wegen lijken door de ijzel op een schaatsbaan. Het risico op een ongeluk is minimaal 2 keer zo groot als bij normale weersomstandigheden.

Wie is er aansprakelijk bij een auto-ongeluk door gladheid?

De wegenverkeerswet bepaalt dat een verkeersdeelnemer zich altijd aan de verkeersveiligheidsregels moet houden. Zo is het duidelijk voor iedereen hoe zich te gedragen in het verkeer en ondervindt iedereen zo min mogelijk hinder van elkaar.

Het doel van de wet is onder andere het voorkomen van schade. Als u de weg opgaat bij weersomstandigheden als sneeuw en ijzel, moet u uw gedrag om deze omstandigheden aanpassen.

In beginsel bent u als bestuurder zelf verantwoordelijk bij schade door weersomstandigheden als sneeuw of ijs op de weg.

Gemeente of wegbeheerder aansprakelijk voor schade bij een verkeersongeval door gladheid?

In beginsel is de bestuurder dus zelf verantwoordelijk voor de schade en moet deze dus het rijgedrag aanpassen aan de omstandigheden. Maar kan de gemeente of Rijkswaterstaat aansprakelijk worden gesteld als u een ongeluk krijgt doordat er niet of niet genoeg gestrooid is?

Het is sommige gevallen denkbaar dat de gemeente of Rijkswaterstaat aansprakelijk gesteld kan worden. Veel gemeentes stellen een strooiplan of strooiroutekaart beschikbaar voor inzage op hun website. Hierin kunt u zien wanneer er op welke wegen zout wordt gestrooid.

Als de gemeente of Rijkswaterstaat afwijkt van dit plan en u raakt vervolgens betrokken bij een verkeersongeval op de weg die volgens het plan wel gestrooid had moeten zijn en dit niet is, kan de gemeente of Rijkswaterstaat aansprakelijk gesteld worden.

auto in de sneeuw
Menu