Vermogensschade en ‘ander nadeel’ (artikel 6:95 BW)

Als iemand op grond van de wet verplicht is om schade te vergoeden, bijvoorbeeld omdat hij aansprakelijk is voor de gevolgen van een ongeval, dan is het vaak de vraag welke schade er moet worden vergoed.

In artikel 6:95 BW staat welk soort schade voor vergoeding in aanmerking komt. Artikel 6:95 BW bepaalt dat  alleen vermogensschade en ‘ander nadeel’ voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 6:95 BW

Artikel 6:95 BW luidt:

De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.’’

Vermogensschade

Wat er onder vermogensschade wordt verstaan is vastgelegd in artikel 6:96 BW. Vermogensschade ziet zowel  op geleden verlies als op gederfde winst. Bij geleden verlies valt te denken aan de schade aan een fiets na een ongeval. De fiets is minder waard en er zijn kosten voor reparatie. Daardoor wordt het vermogen van het slachtoffer aangetast.

Er zijn verschillende situaties waarin vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komt. Als er bijvoorbeeld schade ontstaat als gevolg van een onrechtmatige daad, dan komt geleden vermogensschade voor vergoeding in aanmerking (artikel 6:162 BW).

Bij vermogensschade in letselschadezaken valt te denken aan onder meer:

  • medische kosten die u heeft gemaakt na een ongeval, zoals voor medicatie, operaties of voor therapie,
  • beschadiging van goederen, zoals een fiets, kleding of een auto,
  • verlies van inkomsten vanwege arbeidsongeschiktheid,
  • kosten voor het aanpassen van de woning, vervangend vervoer of huishoudelijke hulp.

Ander nadeel

Met ander nadeel in de zin van artikel 6:95 BW wordt immateriële schade bedoeld.  Zoals artikel 6:95 BW voorschrijft, bestaat er alleen vergoeding voor dergelijk ander nadeel als de wet daarin voorziet.

Met artikel 6:106 BW voorziet de wet in de vergoeding van ander nadeel als gevolg van onder meer lichamelijk letsel. De bijkomende pijn, het leed en allerlei andere ‘niet op geld waardeerbare’ omstandigheden rechtvaardigen dan een vergoeding voor dergelijk ‘ander nadeel’ dan vermogensschade.

Deze vergoeding wordt ‘smartengeld’ genoemd. Klik hier voor meer  informatie over de hoogte van het smartengeld en de voorwaarden voor vergoeding daarvan.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

 

 

Gebroken ruit
Menu