Aanvullende voorwaarden vrije advocaatkeuze rechtsbijstand toegestaan?

Dat een rechtsbijstandverzekering de verzekerde ook het recht geeft zelf op kosten van de verzekering een externe advocaat te kiezen is een gegeven. Ook kan het geoorloofd zijn aanvullende voorwaarden te stellen aan de inschakeling van een dergelijke ‘voorkeursadvocaat’.

Maar welke werkafspraken kunnen door de rechtsbijstandverzekering worden gesteld aan de inschakeling van die externe advocaat? Daarover ging deze zaak waarover de geschillencommissie van het Kifid oordeelde.

Werkafspraken met voorkeursadvocaat?

De rechtsbijstandverzekering had op verzoek van de verzekerde een externe advocaat ingeschakeld. Die externe advocaat was gekozen door de verzekerde (de voorkeursadvocaat).

De dekking van de kosten voor inschakeling van de voorkeursadvocaat was beperkt tot € 50.000,–. Daarnaast stond in de verzekeringsvoorwaarden dat alleen de redelijke kosten werden vergoed en dat kosten alleen zouden worden vergoed als de zaak niet kansloos is.

Bij de inschakeling van de voorkeursadvocaat heeft de rechtsbijstandverzekering werkafspraken gemaakt zoals bijvoorbeeld het verzoek eerst een beoordeling te geven van de redelijke kans van slagen van de zaak (en niet een uitgebreid procesadvies).

De verzekerde diende hierover een klacht in bij de geschillencommissie van het Kifid, omdat de voorkeursadvocaat te veel zou worden beperkt door de werkafspraken waardoor de verzekerde wordt beperkt in de rechten onder de rechtsbijstandverzekering.

Oordeel geschillencommissie Kifid

De geschillencommissie gaf de rechtsbijstandverzekering in dit geval gelijk. De commissie besliste dat het op zichzelf niet ongeoorloofd is werkafspraken te maken “mits de bijstand aan de verzekerde daardoor niet zodanig in het gedrang komt dat van een daadwerkelijk recht op vrije advocatenkeuze niet meer kan worden gesproken.”

De commissie wees er ook op dat goede afspraken tussen de rechtsbijstandsverzekeraar en de voorkeursadvocaat er ook toe leiden dat het kostenmaximum later wordt bereikt zodat de verzekerde langer gebruik kan maken van die advocaat.

Werkafspraken kunnen dus geoorloofd zijn, maar dat zal per geval kunnen verschillen. Waar het steeds om gaat is dat de rechtsbijstand aan de verzekerde door die werkafspraken niet zodanig in gedrang komt dat van een daadwerkelijk recht op vrije advocaatkeuze niet meer kan worden gesproken.

Lees hier de volledige uitspraak: uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-536.

Kijk hier voor meer informatie over het kiezen van een eigen advocaat op kosten van de rechtsbijstandverzekering.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een verzekeringsadvocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu