Wel of geen arbeidsongeval (uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden)

Op 16 maart 2021 heeft het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden uitspraak gedaan over de werkgeversaansprakelijkheid voor een arbeidsongeval.

Het was in  deze zaak de vraag of er überhaupt een arbeidsongeval had plaatsgevonden. Volgens de werkgever was er immers helemaal geen schade geleden tijdens de werkzaamheden. De rechter moest zich uitlaten over de vraag of er nou  wél of géén ongeval had plaatsgevonden tijdens het werk.

Was er een arbeidsongeval?

De rechtbank heeft over het vermeende arbeidsongeval de volgende feiten aangenomen.

De werknemer is gezien op de afdeling spoedeisend hulp van het Antoniusziekenhuis te Emmeloord met een snijwond aan drie vingers van de linkerhand. Hij is doorgestuurd naar het Isala-ziekenhuis te Zwolle, waar hij diezelfde dag is geopereerd door plastisch chirurg. Nadien is de werknemer nog een keer geopereerd en heeft hij fysiotherapie gehad.

Volgens de werknemer heeft hij de verwonding opgelopen tijdens zijn werk bij de werkgever. Bij het vervangen van de messen van een visfileermachine raakte een mes in onbalans. Bij het in een reflex opvangen van het vlijmscherpe mes, raakte het mes zijn linkerhand en werden drie vingers grotendeels doorgesneden.

De werknemer vindt dat de werkgever aansprakelijk is voor de door hem geleden schade, omdat de werkgever niet heeft voldaan aan haar verplichting te zorgen voor een veilige werkplek.

De werkgever stelt dat er helemaal niet is gewerkt op zaterdagen en ook niet op de datum die door de werknemer werd genoemd als de datum waarop het letsel was opgelopen. De werkgever betwist dus dat er een arbeidsongeval had plaatsgevonden.

Zorgplicht, causaal verband en opzet of bewuste roekeloosheid

De stelplicht en bewijslast dat de schade is opgelopen tijdens het uitoefen van de werkzaamheden bij het geval is, rusten op de werknemer . Indien komt vast te staan dat hij gewond is geraakt bij zijn werkzaamheden voor de werkgever is de werkgever aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade tenzij zij stellen en bewijzen dat de werkgever aan de op haar rustende zorgplicht heeft voldaan, of dat het ongeval ook zou hebben plaatsgevonden indien de werkgever wel aan haar zorgplicht zou hebben voldaan, of dat het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de eisende partij.

Klik hier voor een algemeen artikel over werkgeversaansprakelijkheid.

Veiligheidsmaatregelen?

De werknemer stelt dat de werkgever de zorgplicht heeft geschonden doordat er een veiligheidspal ontbrak aan de machine, de werkgever hem niet had geïnstrueerd over het verwisselen van de messen en hem geen veiligheidshandschoenen had gegeven.

De werkgever stelde hierop dat zij de veiligheidshandschoenen wel gegeven zou hebben, maar dat de werknemer deze niet zou hebben gebruikt omdat hij zo de messen niet goed kon schoonmaken en dat de veiligheidspal niet was weggehaald en dat het ontbreken van de pal ook niet zou leiden tot het vallen van de messen.

De werkgever voert aan dat het aan de werknemer is om te bewijzen dat de veiligheidspal ontbrak. Het Hof oordeelt echter dat dit onjuist is. De bewijslast dat de werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan rust op de werkgever.

Bewijs van het bestaan van een arbeidsongeval

De werknemer voert aan dat met de in het voorlopig getuigenverhoor verhoorde getuigen, de ingebrachte schriftelijke verklaringen en een opname van een gesprek tussen hem en de werkgever het bewijs dat hij letsel heeft opgelopen  tijdens zijn werkzaamheden bij de werkgever is geleverd.

De werkgever brengt hier tegenin dat er nooit op zaterdagen werd gewerkt en dat de werknemer nooit de messen verwisselde. Dit was het werk van een andere medewerker. Getuigen verklaren verschillend, zo verklaren een aantal werknemers dat er niet werd gewerkt op zaterdag bij de werkgever en een aantal dat dit wél het geval was.

Oordeel van het gerechtshof

Het gerechtshof acht het bewezen dat de werknemer tijdens zijn werkzaamheden voor de werkgever een arbeidsongeval heeft gehad. Kijkend naar de medische stukken en de diverse getuigenverklaringen staat voor het gerechtshof vast dat de werknemer die dag een arbeidsongeval is overkomen. Het verweer van de werkgever was onvoldoende gemotiveerd.

Het gerechtshof laat de werkgever vervolgens nog wel toe om tegenbewijs te leveren tegen het voorshands als bewezen geachte feit dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden een arbeidsongeval is overkomen waarbij hij letsel heeft opgelopen. De definitieve uitkomst van deze zaak zal dus nog op zich laten wachten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het  gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 16 maart 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:2488).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en arbeidsongevallen? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

paleis van justitie arnhem
Menu