Rekenrente bij letselschade

Bij de afwikkeling van een letselschadezaak wordt de toekomst mede in acht genomen. Als de verwachting bestaat dat in de toekomst schade wordt geleden, moet daar rekening mee worden gehouden bij de afwikkeling van de letselschadezaak. In sommige situaties kan het slachtoffer bijvoorbeeld aanspraak maken op vergoeding van verlies van arbeidsvermogen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Vooral bij afwikkeling van schade met betrekking tot aanhoudende gezondheidsklachten zal een vergoeding van toekomstschade nodig zijn. Er wordt in dat geval door de aansprakelijk gestelde partij een slotsom betaald, waarbij ook de toekomstschade is doorberekend.

Vooral bij relatief jonge personen kan dit gaan om veel geld. Zij moeten immers een lange periode in de toekomst leven met blijvend letsel.

Rendement uit schadevergoeding

Bij een grote schadevergoeding ineens kan er door het slachtoffer rendement worden behaald. Een slachtoffer kan een spaarrente ontvangen of kan deze schadevergoeding beleggen en er daarbij financieel beter vanaf kunnen komen dan wanneer het ongeval hem niet was overkomen. Dat is niet wat is bedoeld met een schadevergoeding. De geleden schade moet worden vergoed, maar het slachtoffer moet er niet beter van worden dan als er geen ongeval was geweest.

Inflatie

Bij de uitkering van een letselschadevergoeding moet rekening worden gehouden met inflatie, het verschijnsel dat de hoeveelheid geld toeneemt, waardoor prijzen stijgen, waardoor het geld steeds minder waard wordt. Het slachtoffer moet zijn schadevergoeding in de toekomst kunnen gebruiken voor het doel waarvoor het was bedoeld. Voor meer informatie over inflatie en letselschade klik hier.

Een tussenweg tussen het rendement en de inflatie wordt verrekend door middel van het begrip ‘rekenrente’.

Rekenrente bij letsel

Zoals hierboven al gesteld, is de rekenrente het verschil tussen het te realiseren rendement en de te verwachten inflatie. Hierbij is het beoogde doel dat het slachtoffer zijn toekomstschade kan dragen. Bij het vaststellen van de rekenrente bij de vergoeding van toekomstschade wordt in beginsel gewerkt met drie periodes. Hierbij gaat het om de eerste vijf jaar na berekening, de vijftien jaar daarna en de periode na de hiervoor genoemde 20 jaar.

Bepalen van de rekenrente in letselschadezaken

De rechter bepaalt de concrete invulling van de rekenrente, mits partijen hier niet onderling over uitkomen. De rechters zijn echter niet eenduidig.
Zo bepaalde de rechtbank Gelderland op 21 juli 2021 ECLI:NL:RBMNE:2021:4938, Rechtbank Midden-Nederland, C/16/464155 / HA ZA 18-50 (rechtspraak.nl) de volgende cijfers:

rekenrente letsel

En bepaalde de rechtbank Den Haag op 13 mei 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:4169, Rechtbank Den Haag, C/09/555296 / HA ZA 18-707 (rechtspraak.nl) het volgende:

rekenrente letsel 2

Conclusie

In deze tijden met ongekend lage rentes en oplopende inflatie, is het nog meer van belang om de juiste rekenrente te hanteren bij het vaststellen van een toekomstige schade die als bedrag ineens wordt betaald.

Het rendement waarvan men uitgaat wordt immers niet behaald zonder risicovol te beleggen, wat uiteraard niet kan worden verlangd van een slachtoffer van letselschade.

Maar ook voor de inflatie wordt er mogelijk een veel te laag percentage gehanteerd. Het is immers bekend dat de inflatie in werkelijkheid hoger is dan het ‘officiële’ inflatiecijfer. Dat komt door de manier waarop het wordt berekend. Slachtoffers van letselschade worden daardoor in feite benadeeld omdat de rekenrente wordt vastgesteld aan de hand van de onjuiste (te lage) ‘officiële’ inflatie.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd letsel en aansprakelijkheid? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van bankbiljetten bij artikel over rekenrente en letsel
Menu