Hof Den Haag: Geen samenloop zorgverzekering en reisverzekering

Het Gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan over een zaak waarin het de vraag was of er sprake was van het verzekeringsrechtelijke begrip ‘samenloop’.

In het verzekeringsrecht kan het gaan om de vraag of de ene verzekeraar die heeft uitgekeerd, vervolgens een andere verzekeraar kan aanspreken voor een bijdrage daarin.

Dat kan bijvoorbeeld als dezelfde schade door méér dan één verzekeraar wordt gedekt. In dat geval spreekt men in het verzekeringsrecht van ‘samenloop’.  Dit is binnen het verzekeringsrecht geregeld in artikel 7:961 lid 3 BW.

Artikel 7:961 lid 3 BW

Lid 3 van artikel 7:961 BW over samenloop bepaalt dat een verzekeraar een verhaalsrecht heeft (regres) op een andere verzekeraar als dezelfde schade door meer dan één verzekeraar wordt gedekt.

De verzekeraars hebben onderling verhaal opdat ieder zijn deel draagt, naar evenredigheid van de bedragen waarvoor een ieder afzonderlijk kan worden aangesproken. Verzekeraars hebben op gelijke voet onderling verhaal voor hun redelijke kosten tot het vaststellen van de schade, alsmede voor hun redelijke kosten van verweer in en buiten rechte. De verzekerde is jegens de verzekeraars afzonderlijk verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van dezen afbreuk doet aan hun onderling verhaal.

Polisvoorwaarden

Het hangt vervolgens van de voorwaarden en clausules die de verzekeraars hanteren af welke verzekeraar voor welk bedrag moet bijdragen.  Voordat wordt toegekomen aan deze beoordeling, dient uiteraard wel eerst vast te staan dat het gaat om een situatie zoals bedoeld in artikel 7:961 BW, namelijk dat er sprake is van samenloop.

Is er wel samenloop?

Het gerechtshof Den Haag heeft in een zaak tussen een zorgverzekeraar en een reisverzekeraar geoordeeld over samenloop van verzekeringen.

De zorgverzekeraar vindt dat de reisverzekeraar moet meebetalen aan zorgkosten, die door de zorgverzekeraar waren vergoed. De zorgverzekeraar beroept zich hierbij op samenloop van verzekeringen. Ook onder de reisverzekering zijn zorgkosten immers vergoed. Om die reden is er sprake van samenloop en dus een verplichting van de reisverzekeraar om te betalen.

De reisverzekeraar is het daar niet mee eens.  Volgens de reisverzekering loopt de zorgverzekering op de zaken vooruit omdat er helemaal geen sprake is van samenloop.

De reisverzekeraar dekt immers alleen zorgkosten als die kosten niet al worden gedekt door een zorgverzekering. Volgens de reisverzekering gaat het dus niet om ‘dezelfde schade’.

Het gerechtshof geeft de reisverzekeraar hierin gelijk.

De vorderingen van de zorgverzekeraar worden daarom afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 10 november 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:2066).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

besneeuwde heuvel met twee ski sporen
Menu