Verzekeringsrecht: Wie betaalt de kosten van ondeugdelijk herstel?

Schade in huis kan gedekt zijn onder de polis van een opstalverzekering. Als verzekerde kunt u deze schade melden bij uw verzekeraar. De verzekeraar stuurt dan meestal een expert bij uw langs om te laten beoordelen wat en hoe groot de schade is. De schade kan dan worden hersteld.

Maar wat als de schade niet goed wordt hersteld? Voor wie zijn dan die extra kosten om alsnog deugdelijk herstel te krijgen?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft deze vraag onlangs beantwoord.

Wat was er aan de hand?

In het geval van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 20 juli 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:2168) was er sprake van waterschade aan een woning, ontstaan door een gesprongen waterleiding. De verzekeraar heeft een expert ingeschakeld om de schade te laten bepalen. De schade is hersteld door een bouwbedrijf. Echter, het herstel is ondeugdelijk. De verzekerde spreekt Achmea aan voor herstel van de tekortkomingen dan wel het bedrag dat nodig is om de tekortkomingen te laten herstellen.

Wie is normaalgesproken verantwoordelijk voor ondeugdelijk herstel?

Een opstalverzekering is een schadeverzekering. Dit betekent dat een aanspraak op de verzekering resulteert in betaling van een bedrag ter vergoeding van de geleden schade. De expert stelt een schadebedrag vast. Dit bedrag keert de verzekeraar uit en hiermee kan de verzekerde de schade laten herstellen. De verzekerde is dan zelf verantwoordelijk voor het (deugdelijk) herstel van de schade. De verzekeraar en verzekerde mogen hier afwijkende afspraken over maken.

Hoe zit het in deze zaak?

In de zaak bij Gerechtshof lag het anders. De verzekeraar heeft een expert ingeschakeld. Deze expert heeft een offerte aangevraagd bij een bouwbedrijf om de schade te kunnen begroten. Dit bouwbedrijf is de werkzaamheden gaan uitvoeren. De verzekeraar heeft de facturen van het bouwbedrijf die aan hem gericht waren betaald en heeft het bouwbedrijf rechtstreeks aangesproken op de gebreken.

Verzekeraar was feitelijk opdrachtgever aan herstelbedrijf

Uit de gedragingen en verklaringen van de verzekeraar blijkt dat de verzekeraar feitelijk de opdrachtgever is geweest voor het herstel. De verzekerde mocht dit zo opvatten dat de verzekeraar daarmee beoogde uitvoering te geven aan zijn verplichtingen op grond van de verzekeringsovereenkomst.

Wat is het gevolg?

Doordat de verzekeraar in dit geval de feitelijke opdrachtgever is, is de verzekeraar verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Nu de werkzaamheden niet deugdelijk zijn uitgevoerd, is de verzekeraar in dit geval gehouden tot herstel van die tekortkomingen.

Een ander gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de verzekeraar ook aansprakelijk is voor andere schade die een verzekerde lijdt als gevolg van het ondeugdelijke herstel. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er door het ondeugdelijke herstel kosten worden gemaakt die er anders niet zouden zijn geweest.  Denk bijvoorbeeld aan een langer  moeten betalen voor tijdelijke woonruimte elders.

Conclusie

Het hangt af van de omstandigheden van het geval of de verzekeraar of verzekerde verantwoordelijk is voor deugdelijk herstel van de schade. Doorgaans zal dit de verzekerde zelf zijn. Al blijkt uit de zaak bij het Gerechtshof dat dit niet altijd zo is. De verzekeraar is in dit geval verplicht om de kosten van het ondeugdelijk herstel te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 20 juli 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:2168).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht en schadevergoeding? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

gebouw van het paleis van justitie in Amsterdam
Menu