Lekkage tijdens verbouwing gedekt onder woonhuisverzekering.

Is een lekkage tijdens een verbouwing van een woonhuis gedekt onder de woonhuisverzekering?

De eigenaar van een woonhuis had een woonhuisverzekering afgesloten (opstalverzekering). In verband met de verbouwing van de badkamer had de verzekerde een nooddouche in de tuin gezet, die met een waterslang was verbonden met een kraan in de bijkeuken. Na een douchebeurt was verzekerde vergeten de kraan dicht te draaien. Er ontstond een lekkage door een gaatje in de waterslang met schade aan de vloer tot gevolg.

Dekking verzekering werd geweigerd

De verzekerde vroeg om dekking onder de opstalverzekering maar de verzekeraar (de gevolmachtigde van de verzekeraar) weigerde omdat:

  • niet sprake zou zijn van een ‘onvoorzien voorgevallen oorzaak‘ zoals vereist in de verzekeringsvoorwaarden,
  • de schade was uitgesloten van dekking omdat de verzekerde zelf schuld had door de kraan niet dicht te draaien en door een verkeerde waterslang te gebruiken (merkelijke schuld), en
  • de schade was uitgesloten van dekking omdat die was ontstaan tijdens een ‘ingrijpende interne verbouwing‘, hetgeen volgens de polisvoorwaarden een omstandigheid is waaronder lekkage niet is gedekt.

Onvoorzien voorgevallen oorzaak?

De geschillencommissie koos eerst wat de bepalende oorzaak van de lekkage was, namelijk het niet dicht draaien van de kraan of het gaatje in de waterslang. De geschillencommissie stelde vast dat het gaatje in de waterslang de bepalende oorzaak van de lekkage was.

Vervolgens was het de vraag of met dat gaatje in de waterslang kon worden gesproken van een ‘onvoorzien voorgevallen oorzaak’ zoals vereist in de verzekeringsvoorwaarden. De geschillencommissie besliste van wel omdat de verzekerde deze schade niet verwachtte en ook niet hoefde verwachten. Dat de verzekerde zelf de kraan niet had dicht gedraaid deed niet ter zake omdat het niet dicht draaien van de kraan nog niet hoefde te leiden tot een lekkage.

Merkelijke schuld?

Vervolgens wordt de tweede afwijzingsgrond beoordeeld, de merkelijke schuld. De geschillencommissie stelt eerst vast wat zij verstaat onder ‘merkelijke schuld’:

“Volgens de Hoge Raad (HR 4 april 2003, NJ 2004/536) mag een verzekerde geen dingen doen waarvan hij weet of behoort te weten dat een aanmerkelijke kans bestaat dat deze tot schade zullen leiden. Van merkelijke schuld is ook sprake als de verzekerde iets doet dat naar objectieve maatstaven, ook als de verzekerde zich daarvan niet bewust is, een zodanig aanmerkelijke kans op schade meebrengt dat de verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn.”

De gebruikte waterslang kon weliswaar beter niet gebruikt worden bij continue waterdruk omdat een zwakke plek zich dan zou openbaren (zo had een expert geconcludeerd), maar volgens de geschillencommissie was dit onvoldoende om te spreken van merkelijke schuld van de verzekerde.

Ingrijpende interne verbouwing?

Ten slotte de beoordeling van de derde en laatste afwijzingsgrond, de ingrijpende interne verbouwing.

Omdat de lekkage was ontstaan op 19 juni 2018, terwijl de verbouwing van de badkamer pas een dag later zou aanvangen, besliste de geschillencommissie dat de lekkage niet was ontstaan tijdens een ingrijpende interne verbouwing en dat de lekkage dus nog steeds was gedekt.

De lekkage tijdens de verbouwing was in dit geval dus gedekt onder de woonhuisverzekering.

Lees hier de volledige uitspraak: uitspraak KiFiD 8 juli 2019 (Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-479).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu