Verzekeringsadviseur voldoende gewaarschuwd voor onderverzekering?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 juni 2020 een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een verzekeringsadviseur vanwege onderverzekering.

Een civiel technisch bureau sloot via de Rabobank een verzekering waarmee het bedrijfspand van de verzekerde zou zijn verzekerd tegen het risico van brand.

Na een brand in het bedrijfspand bleek dat het bedrijfspand veel meer waard was dan het verzekerde bedrag. Er was dus sprake van onderverzekering.

Onderverzekering

Bij het sluiten van een verzekering voor bijvoorbeeld een gebouw, zal er moeten worden vastgesteld voor welk bedrag het gebouw wordt verzekerd. Dat is dan het maximale bedrag dat een verzekerde krijgt uitgekeerd bij schade of verlies.

Als het gebouw meer waard is dan het verzekerde bedrag, dan is er sprake van onderverzekering.

Garantie tegen onderverzekering

Bij sommige verzekeringen bestaat er de mogelijkheid om het risico van onderverzekering mee te verzekeren. Er is dan een garantie tegen onderverzekering.

Waarschuwen voor onderverzekering

De verzekerde in deze zaak stelt dat Rabobank als verzekeringsadviseur (verzekeringstussenpersoon) onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het risico van onderverzekering.

Het gerechtshof oordeelt echter dat de verzekerde  ermee bekend was dat er geen garantie voor onderverzekering was overeengekomen en de verzekerde het risico van onderverzekering dus voor lief nam.

Het hof oordeelt verder ook dat als de Rabobank in dat geval al nader en uitdrukkelijker had gewaarschuwd tegen het risico van onderverzekering,  die waarschuwing niet zou hebben geleid tot het alsnog verzekeringen van het bedrijfspand tegen een hoger bedrag. Althans, dit heeft de verzekerde volgens het hof niet bewezen.

Het hof neemt daarbij in overweging dat de verzekerde vooral uit was op een zo laag mogelijke premie door de verzekerde bedragen zo laag mogelijk te houden. Bovendien had de verzekerde bewust geen gebruik gemaakt van de gratis taxatie van het bedrijfspand, zoals was aangeboden door de Rabobank.

Als de Rabobank al een zorgplicht zou hebben geschonden door niet nadrukkelijker te waarschuwen voor het risico van onderverzekering, dan is het causaal verband tussen die schending en de geleden schade dus niet komen vaststaan, aldus het gerechtshof.

Omdat in elk geval het causaal verband ontbreekt, kan er geen sprake zijn van aansprakelijkheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 juni 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:4937).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

paleis van justitie arnhem
Menu