Uitgebrande gestolen Audi gebruikt voor liquidatie: verzekeraar moet uitkeren

In het verzekeringsrecht gaat het regelmatig om de vraag of de polisvoorwaarden wel geldig zijn. Verzekeraars beroepen zich regelmatig op voorwaarden waarvan het soms zeer de vraag is of die wel op juiste wijze zijn verstrekt en of die überhaupt zijn afgesproken met de verzekerde.

In deze zaak die speelde bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ging het weer om een dergelijke discussie. De autoverzekeraar weigerde uit te keren aan de verzekerde wiens Audi was gestolen door criminelen die de auto wilden gebruiken voor criminele activiteiten.

De gestolen Audi en de poging tot liquidatie

Een eigenaar van een Audi heeft voor die Audi zowel een diefstal- als een brandverzekering gesloten.

De eigenaar van de Audi meldt zich bij zijn verzekeraar omdat de Audi is gestolen. Later wordt de Audi teruggevonden. De Audi is uitgebrand en blijkt te zijn gebruikt voor een poging tot liquidatie.

De eigenaar van de Audi vraagt zijn verzekeraar om uit te keren op basis van de brandverzekering.

Afwijzing verzekeringsdekking

De autoverzekeraar ziet aanleiding om dekking af te wijzen. De verzekeraar beroept zich daarbij op haar polisvoorwaarden bij de brandverzekering. Daarin staat dat schade niet is verzekerd als de auto wordt gebruikt voor iets wat wettelijk niet mag.

Aangezien de Audi werd gebruikt voor de poging tot liquidatie, is de schade volgens deze voorwaarden niet verzekerd, aldus de verzekeraar.

Polisvoorwaarden geldig?

De eigenaar is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Zowel de rechtbank als het gerechtshof geven de eigenaar gelijk.

De voorwaarden waar de verzekeraar zich op beroept zijn voorwaarden die zien op de vraag wat er wél en wat er niet is gedekt onder de verzekering (kernbedingen). Voor dergelijke voorwaarden geldt dat die duidelijk moeten zijn overeengekomen met een verzekerde.

De verzekeraar heeft de eigenaar slechts een brief gestuurd waarin staat dat de polisvoorwaarden online kunnen worden nalezen en worden gedownload.

Daarmee staat volgens het gerechtshof echter niet voldoende vast dat de artikelen in de polisvoorwaarden bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst zijn overeengekomen.

Volgens het gerechtshof kan de verzekeraar niet volstaan met het slechts bij brief verwijzen naar voorwaarden die online zijn te raadplegen.

Verzekeraar moet uitkeren

Het gerechtshof concludeert dat de verzekeraar zich niet kan beroepen op voorwaarden die niet zijn overeengekomen. Daarom moet de verzekeraar uitkeren.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 mei 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:3730).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

ingang paleis van justitie arnhem
Menu