Letsel en schade in het buitenland

Bent u in het buitenland betrokken geweest bij een verkeersongeluk of een ander ongeval? Heeft u letsel en schade opgelopen op vakantie? Welke wetten en regels zijn dan van toepassing en hoe krijgt u een schadevergoeding? Lees hier wat u kunt doen.

Juridische hulp na een ongeval in het buitenland

foto buitenlands verkeersbord

Na een ongeval in het buitenland weet u misschien niet wat u moet doen en waar u moet beginnen. U krijgt te maken met buitenlandse partijen en instanties en u weet niet welke regels gelden. Daardoor hebt u nóg meer zorgen.

Meestal is buitenlands recht van toepassing. In de meeste gevallen geldt het recht van het land waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. Dat geldt dan zowel voor de plaatselijke verkeersregels bijvoorbeeld, zoals de toegestane snelheid, maar ook voor het aansprakelijkheidsrecht.

Daarop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als alle betrokken personen of voertuigen Nederlands zijn. Op basis van internationale verdragen zoals het Haags Verkeersongevallenverdrag en op basis van Europese verordeningen kan worden bepaald welk recht van toepassing is.

Het is verstandig als u juridische hulp inschakelt na een ongeval in het buitenland. Daardoor wordt u geïnformeerd over het toepasselijke recht en over de mogelijkheden om de tegenpartij aansprakelijk te stellen.

Kortere verjaringstermijnen

foto van klok bij alinea over verjaringstermijnen

Veel landen kennen korte verjaringstermijnen die, anders dan in Nederland, niet met een simpele brief zijn te verlengen. Dat betekent dat uw recht op vergoeding van schade vervalt als u te lang wacht. In sommige landen dient u zelfs binnen één jaar na het ongeval een vordering in te stellen.

Welke schade wordt vergoed?

Vervolgens is het de vraag wat er volgens dat buitenlandse recht allemaal voor vergoeding in aanmerking komt. Ook dát kan verschillen van het Nederlandse recht.

Wie is de juiste tegenpartij?

Het is soms ook de vraag wie moet worden aangesproken en of er uiteindelijk – als dat nodig is – in een Nederlandse of in een buitenlandse rechtbank moet worden geprocedeerd.

Het verschilt ook per land of u de verzekeraar van de tegenpartij wel of niet direct aansprakelijk kan stellen voor vergoeding van schade.

Salva Schaderecht Advocatuur

Salva Schaderecht Advocatuur kan u helpen met al deze vragen. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van binnenlandse en buitenlandse contacten voor het vinden van de juiste partijen, voor het vaststellen van het toepasselijke recht en de hoogte van de te vergoeden schade.

Zo kan de aansprakelijke partij worden benaderd, zijn (buitenlandse) verzekeraar worden betrokken en de schade tijdig worden verhaald.

Zorg dat u zo veel mogelijk beschikt over nuttige informatie zoals:

  • gegevens van alle betrokkenen bij het ongeval en hun verzekeraars,
  • gegevens van getuigen,
  • stukken van buitenlandse politie,
  • medische informatie over het letsel,
  • foto’s van de situatie en van de schade en
  • bewijs van gemaakte kosten.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van auto in het buitenland
Menu