Financiële Paragraaf van Handreiking Zorgschade in gebruik genomen

De Financiële Paragraaf, als onderdeel van de Handreiking Zorgschade, is door De Letselschade Raad officieel vastgesteld. De paragraaf kan worden toegepast als de Handreiking Zorgschade wordt gebruikt voor het bepalen van de zorgbehoefte van een slachtoffer.

Vooral belangenbehartigers uitten in het totstandkomingstraject felle kritiek op het concept van de Financiële Paragraaf. Advocatenvereniging ASP stelde bijvoorbeeld in januari 2021 dat het concept “de positie van het slachtoffer zou miskennen.”

Vrijblijvend

De financiële paragraaf wordt alleen gebruikt als de Handreiking Zorgschade wordt toegepast voor het bepalen van de zorgbehoefte. Het gebruik van de handreiking zorgschade is niet verplicht, daarmee is ook toepassing van de financiële paragraaf niet verplicht.

Projectgroep

De projectgroep is in de zomer van 2017 gestart met de eerste brainstormsessies. Hieruit is het eerste concept voortgevloeid dat in februari 2020 aan de Werkgroep Normering werd voorgelegd. Dit concept is door projectgroep Financiële Paragraaf aangepast na interne en externe feedback en vervolgens in de vergadering van Werkgroep Normering besproken. Daar is het concept tot en met juni 2021 iedere vergadering doorgenomen. Het betrof hier telkens een aangepast concept naar aanleiding van in- en externe feedback.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto mensen achter laptops aan het werk bij artikel over verlies arbeidsvermogen
Menu