Voorstel tot verhoging leeftijd ouderlijke aansprakelijkheid van vijftien jaar naar zeventien jaar

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Zo ook wanneer het kind schade veroorzaakt. Ouders zijn verplicht om de schade veroorzaakt door hun kind te vergoeden. Dit wordt ook wel de ouderlijke aansprakelijkheid genoemd. Op het moment geldt deze ouderlijke aansprakelijkheid tot en met de leeftijd van vijftien jaar.

Hoe zit het nu?

Ouders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hun kind veroorzaakt tot en met de leeftijd van vijftien jaar. Kinderen van zestien en zeventien jaar oud zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij hebben veroorzaakt. Uit de praktijk blijkt echter dat zij zelf de schade vaak niet kunnen betalen en dat de ouders de schade niet op zich (willen) nemen en dat er ook geen aansprakelijkheidsverzekeraar of verzekeringsdekking is. Het gevolg hiervan is dat de gedupeerde zijn schade niet vergoed kan krijgen.

Het voorstel

Minister Dekker (Minister voor Rechtsbescherming) heeft een voorstel aan de Tweede Kamer gestuurd om de leeftijd van ouderlijke aansprakelijkheid op te hogen van vijftien naar zeventien jaar. De aanleiding voor dit voorstel is het aantal steekincidenten onder jongeren en het uitbreken van rellen waarbij jongeren op slooptocht gaan. Minister Dekker mist een instrument om druk op ouders uit te kunnen oefenen om beter te beletten dat hun kinderen schade veroorzaken.

Gevolgen van het voorstel

De mogelijkheid om schade veroorzaakt door kinderen tot en met zeventien jaar te verhalen op de ouders biedt volgens minister Dekker een extra stok achter de deur om ouders hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Minister Dekker stelt immers het volgende:

Op hen rust onverminderd de plicht en verantwoordelijkheid om te zorgen voor het welzijn en de veiligheid van het minderjarige kind, óók als het zich in de tweede helft van zijn puberteit bevindt.”

Bovendien wordt het voor de gedupeerde in beginsel makkelijker om zijn schade te verhalen indien de ouders verplicht zijn om te schade te vergoeden.

Het kabinet waar minister Dekker onderdeel van is, is demissionair. Dit betekent dat minister Dekker het wel kan voorleggen aan de Tweede Kamer, maar het volgende kabinet zal de knoop moeten doorhakken over de invoering en de precieze invulling van het voorstel.

Klik hier voor meer informatie over de aansprakelijkheid van ouders voor schade veroorzaakt door hun kinderen.

foto rellen bij artikel ouderlijke aansprakelijkheid
Menu