Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie 2023: wat vertellen de cijfers?

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden bij de Arbeidsinspectie.

Arbeidsongevallen zijn een veelvoorkomende oorzaak van letselschade. Als een werknemer schade lijdt tijdens de werkzaamheden dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade. Lees hier meer over de aansprakelijkheid van de werkgever bij een arbeidsongeval: Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval? (art. 7:658 BW) – Salva Schaderecht.

Werkgevers zijn verder verplicht arbeidsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie wanneer er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of een dood als gevolg.

Publicatie jaarverslag 2023

Ieder jaar publiceert de Nederlandse Arbeidsinspectie een verslag over de door de Arbeidsinspectie uitgevoerde ongevalsonderzoeken, waarbij er inzicht wordt gegeven in haar activiteiten en resultaten. Op 27 maart 2024 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie het jaarverslag van 2023 gepubliceerd. Zo is bekend geworden dat er in 2023 3.886 meldingen zijn geweest van ongevallen. Dit is 4% meer dan in het voorgaande jaar. Dit heeft geleid tot 2.493 ongevalsonderzoeken, waarbij er 2.448 zijn afgesloten. In totaal zijn er 87 overlijdens in de werksfeer onderzocht door de Arbeidsinspectie. In 15 gevallen was er echter sprake van een medische oorzaak voor het overlijden en deze worden niet aangemerkt als dodelijke arbeidsongevallen. Er zijn 72 mensen om het leven zijn gekomen bij een arbeidsongeval. 67 van deze gevallen zijn direct gerelateerd aan het werk en in 5 gevallen is er sprake van een andere oorzaak, zoals suïcide. In het rapport staat verder vermeld dat de 72 dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen vergelijkbaar zijn met eerdere jaren.

Risicovolle sectoren

De meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen werken in sectoren vervoer en horeca, bouwnijverheid en handel en industrie. Dit is in lijn met voorgaande jaren. De meeste dodelijke slachtoffers zijn in 2023 gevallen in de volgende sectoren: handel, vervoer en horeca (21), industrie (14) en bouw (11).

Bekijk het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie: Jaarverslag 2023 | Jaarverslag | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)

Vragen?

Heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid of zoekt u een letselschade advocaat? Neem kosteloos contact op voor een eerste kennismaking en advies.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van iemand op een ladder bij artikel over arbeidsongevallen jaarverslag arbeidsinspectie
Menu